Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1621
Title: Topoğrafik Yüzey Değişimlerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Other Titles: A Study on Determination of Topographical Surface Changes by Image Processing Techniques
Authors: Zeybek, Mustafa
Şanlıoğlu, İsmail
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışma, topoğrafik yüzeylerde meydana gelen hareketlerin izlenmesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanımını sunmaktadır. Çalışmada farklı zamanlarda elde edilen görüntülerde komşuluk ve korelasyon ilişkileriyle yüzey hareketlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Son yılların en yeni ve etkili ölçme teknolojisi hiç şüphesiz İHA’dır. İHA görüntüleri, santimetre hassasiyette çözüm üretebilen Küresel Konumlandırma Uydu Sistemleri (GNSS) ile birlikte kullanılarak yüzey hareketlerinin tespit edilmesi için değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında belirli zaman aralığında elde edilen verilerdeki özel detaylar otomatik çıkarılarak görüntülerdeki topoğrafik yüzeyin farklı sebeplerle oluşan değişimleri gözlemlenmiştir. Aynı koordinat sistemine sahip farklı zamanlarda elde edilen ortomozaikler arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yararlanarak görüntüler üzerindeki topoğrafik yüzey özellikleri incelenebilmektedir. Çalışma bölgesi olarak heyelan vakalarının yoğun olarak görüldüğü Taşkent (Konya) ilçesi seçilmiştir. İHA görüntülerinden elde edilen ortomozaik ve sayısal arazi modeli verileri, yüzey hareketlerinin yatay ve düşey yönde tespit edilmesinde kullanılmıştır. Planimetrik olarak 0.005 m/gün hızda yer değiştirmeler, düşeyde ise ortalama 0.004m/gün hareketler tespit edilmiştir.
This study presents the use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for monitoring movements on topographic surfaces. In the study, it is aimed to reveal surface movements with neighbouring and correlation relations in the images obtained at different times. The latest and most effective measuring technology of recent years is undoubtedly UAV. UAV images were used together with Global Navigation Satellite System (GNSS), which can produce solutions with centimetre accuracy to evaluate surface movements. Within the scope of this study, the individual details which are extracted automatically on the images obtained at certain time intervals, changes caused by various reasons on the topographic surface, were observed. By using the similarities and differences between orthomosaics obtained at different times with the same coordinate system, topographic surface properties on the images can be examined. Taşkent (Konya) province where landslide cases are seen as intense in the study area was selected. The orthomosaic and digital terrain model data obtained by UAV images were used to determine the horizontal and vertical direction of the surface movements. Planimetric displacements at 0.005 m/day and 0.004 m/day movements at vertical were determined.
URI: https://doi.org/10.21324/dacd.531719
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnM01qSTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1621
ISSN: 2528-9640
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
c55b8fb5-3a97-41f8-b3c3-8891c93397b4.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

22
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.