Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1593
Title: OPTIMIZATION OF WATER DISTRIBUTION NETWORKS USING ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM
Other Titles: YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI KULLANILARAK SU DAĞITIM ŞEBEKELERİNİN OPTİMİZASYONU
Authors: Yılmaz, Umut Volkan
Büyükyıldız, Meral
Baykan, Ömer Kaan
Issue Date: 2020
Abstract: Water distribution networks are such structures, which maintain the distribution of the water necessary for use in the city-life to its users. Among the facilities, which maintain the transmission of the utility water from its resource to the users, water distribution networks are known to have quite high ratio of cost to the overall cost. Certain limitations in the water distribution networks, excessiveness of the parameters being in use in the design, and the high amounts of cost being incurred, have altogether necessitated the cost optimization in the water distribution networks. In this study, cost optimization using the Artificial Bee Colony (ABC) optimization method, which is a novel method, was performed on Alperovits and Shamir network, Hanoi city water distribution network as well as New York city water distribution network as a rehabilitation practice, which were previously used by numerous researchers, and the results were evaluated
Su dağıtım şebekeleri, şehir yaşamında kullanmak için gerekli olan suyun kullanıcılarına dağıtımıını sağlayan yapılardır. Gerekli olan suyun kaynağından kullanıcılara iletilmesini sağlayan tesisler arasında, su dağıtım şebekelerinin maliyetinin toplam maliyete oranının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Su dağıtım şebekelerindeki belirli sınırlamalar, tasarımda kullanılan parametrelerin fazlalığı ve ortaya çıkan yüksek miktardaki maliyet değerleri, su dağıtım şebekelerinde maliyet optimizasyonunu zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada, yeni bir yöntem olan Yapay Arı Kolonisi optimizasyon yöntemini kullanarak daha önce çok sayıda araştırmacı tarafından kullanılmış olan Alperovits ve Shamir şebekesi, Hanoi şehri su dağıtım şebekesi ve bir yenileme projesi olarak New York şehri su dağıtım şebekesi üzerinde maliyet optimizasyonu yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZeU5UazFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1593
ISSN: 2564-6605
2564-6605
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
73ab9157-390d-4dc0-928f-8647ecb98d66.pdf956.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

30
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.