Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1456
Title: TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Other Titles: USABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES AT REAL ESTATE VALUATİON AND COMPARISON OF THE METHODS
Authors: Ulvi, Ceyda
Özkan, Gülgün
Keywords: Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Issue Date: 2019
Abstract: Taşınmaz değerleme, taşınmazların sahip olduğu özelliklerin ekonomik gelişmeler karşısında analiz edilerek, piyasa koşullarındaki değişim değerinin bulunması işlemidir. Taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve belirlenen değerlerin taşınmazlarla ilgili işlemlere konu olması gelişmişlik göstergelerinden biridir. Şuan için ülkemizde taşınmaz değerinin belirlenmesinde kesin modellerden söz etmek mümkün değildir. Değerin belirlenmesinde, kullanılan yöntemlerde ideal yönteme ulaşmak için halen çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada taşınmaz değerlerinin tespiti için model araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler yardımı ile Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yöntemi ile modeller oluşturulmuş, oluşturulan modeller yardımı ile bulunan değerler karşılaştırılmıştır. Yapay Sinir Ağları ile hesaplamada Ortalama Yaklaşıklık : % 88.13, Bulanık Mantıkta ile hesaplamada Ortalama Yaklaşıklık : % 84.39 bulunmuştur.
Real Estate Valuation is the process to identify exchange value of an immovable property in market conditions by analyzing the features it has in the face of economic developments. That the value of immovable property is identified and that the values determined are mentioned in the processes related to immovable properties are of developedness indicators. At the moment, it is impossible to mention about the explicit models in assessment of the value of immovable property. About the methods used in assessment of the value, for reaching the ideal one, the studies are still continuing. In this study, a new model was researched for identification of the values of immovable property. By means of the data collected, the models were formed with the method of artificial neural network and fuzzy logic, and the values found via the model formed were compared to each other. Neural network with calculation Average Approximation: 88.13% Average Approximation in calculations with the Fuzzy Logic: 84.39% was found.
URI: https://doi.org/10.29128/geomatik.501042
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJM09EUXlNZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1456
ISSN: 2564-6761
2564-6761
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
d67d91cb-a39e-41e9-91cf-9f80b9525539.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

86
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.