Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1429
Title: Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi
Other Titles: The Stratigraphy between of the Aydıncık and Duruhan
Authors: Turan, Ahmet
Keywords: Paleontoloji
Mühendislik, Jeoloji
Jeoloji
Issue Date: 2019
Abstract: Aydıncık-Duruhan yöresinde, Aladağ Birliği veya Hadim Napına ait allokton birimler yüzeyler. İstfilenme Geç Devoniyen yaşlı ve dolomit-resifal kireçtaşı-kuvarsit-şeyl içerikli Asarlıkyaylası formasyonuyla başlar. Üzerine bol fosilli kireçtaşı ve kuvarsit ardışımı şeklinde Karbonifer yaşlı Yarıcak formasyonu gelir. Daha üstte Girvenella’lı, fuzulinli ve krinoidli kireçtaşından oluşmuş Erken Permiyen yaşlı Arpalık formasyonu vardır. Bir aşınım yüzeyinden sonra kuvarsit-şeyl ara tabakalı ve bol algli kireçtaşlarından oluşan Kuşakdağı formasyonu izlenir. Kuşakdağı birimni stromatolitli-oolitli karbonat yapılışlı ve Erken Triyas yaşlı Gökçepınar kireçtaşı, uyumlu olarak örter. Daha sonra bol bivalvli şeyl-marn-kireçtaşı yapılışlı, Erken-Orta Triyas yaşlı Göztaşı formasyonu izlenir. Liyas-Malm aralığında kızıl renkli çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı bileşenli Çamiçi ve alacalı renkli çamurtaşı-şeyl-killi kireçtaşı yapılışlı Dedebeleni formasyonları, geçişli olarak çökelip alttaki birimleri açılı uyumsuzlukla örtmüşlerdir. Dolmit-kireçtaşı yapılışlı Malm-Kretase yaşlı Cihandere neritik karbonatları, Çamiçi ve Dedebeleni formasyonlarını birlikte örter. Cihandere formasyonu, Maastrihtiyen yaşlı Hasancık formasyonunun killi-çörtlü pelajik karbonatlarıyla uyumludur. Bölgenin tüm yaşlı birimleri bol fosilli neritik karbonatlardan yapılmış Burdugaliyen’e ilişkin Mut formasyonuyla açılı uymsuz olarak örtülmüşlerdir.
The allochthonous unit, known as Aladağ Unit or Hadim Nappe is around Aydıncık. In the area, the stratigraphic sequence starts by Asarlıkyaylası formation with Upper Devonian which made up of dolomit with macrofossil limestone, quartzite and shale. The Upper Devonian sequences are covered by Carboniferous aged Yarıcak formation, containing alternation of fossilliferous limestone and quartzite. With Girvenella, crinoid and fusulin limestones are the representativies of the Arpalık Formation. It underlies Yarıcak formation conformably, overlied by Late Permian Kuşakdağı formation disconformably. The Kusakdağı formation starts with shale-quartzite intercalation and continues with algae limestones. Early Triassic Gökçepinar formation is made up of oolitic-stratmatolithic limestone. At the top, the Gökçepınar formation shows transition to Early-Middle Triassic Göztaşı formation with shales, marls and with bivalve limestone. Lias-Dogger terrestrial Çamiçi formation is made of red conglomerate-sandstone-mudstone, which is covered by Dogger-Malm Dedebeleni formation including varius colors of mudstone, shale, limestone with semi-terrestrial character. Stratigraphic sequence continues with Malm-Cretaceous Cihandere formation, which is made up of dolomite and limestone. The Cihandere formation was covered by the Hasancık formation as conformable, is represented by pelagics. In the Aydıncık area the whole sequences were covered by the Burdigalian Mut formation as unconformable, is represented by neritic carbonates.
URI: https://doi.org/10.21205/deufmd.2019216226
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeU56TTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1429
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
325d9347-b754-49b6-ac1f-86be50192651.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

58
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.