Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/138
Title: Kaolin kili ile modifiye edilmiş bitümün reolojik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of rheological and mechanical properties of kaolin-clay modified bitumen
Authors: Arslan, Deniz
Gürü, Metin
Çubuk, M. Kürşat
Çubuk, Meltem
Farshbafıan, Farshad Karimzadeh
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada; 50/70 penetrasyon dereceli bitüm, granit kayaçlardan elde edilen bir kil türü olan ve Türkiye’de arı kil olarak bilinen kaolin ilave edilerek modifiye edilmiştir. %1 ile %4 arasında değişen oranlarda ilave edilen kaolin ile bitümün reolojik özelliklerinde meydana gelen değişim rotasyonal viskozite, penetrasyon, yumuşama noktası ve düktilite testleri ile incelenmiştir. Kaolin ile bitümün viskozitesinin ve yumuşama noktasının arttığı, penetrasyonunun azaldığı belirlenmiştir. Penetrasyon ve yumuşama noktası sonuçları ile bitümlere ait penetrasyon indeks (PI) değerleri hesaplanmış ve kaolin ile PI değerlerinde artma meydana geldiği görülmüştür. Kaolinin mekanik özellikler üzerindeki etkisi ise Nicholson soyulma ve Marshall testleri ile değerlendirilmiştir. Test sonuçları, kaolin katkılı bitüm ile Marshall Stabilite değerinde %11,2’ye ulaşan artışlar elde edildiğini göstermiştir.
In this study, 50/70 penetration grade bitumen has been modified by the addition of kaolin which is a kind of clay obtained from granite rocks and which is known as pure clay in Turkey. The changes in rheological properties of bitumen with the addition of kaolin, varying between ratios of 1% to 4%, have been examined through rotational viscosity, penetration, softening point and ductility tests. It was determined that the addition of kaolin increased viscosity and softening point and decreased penetration of the bitumen. The penetration index (PI) values of bitumens were calculated through penetration and softening point results, and kaolin was found to increase PI values. The effects of kaolin on mechanical properties were evaluated by Nicholson stripping and Marshall tests. The test results showed that enhancement in Marshall Stability values were reached to 11.2% with kaolin-modified bitumen.
URI: https://doi.org/10.17341/gazimmfd.462598
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprd056UTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/138
ISSN: 1300-1884
1304-4915
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collections
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
aa260542-d747-4951-9e1b-78827e6b1049.pdf409.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Feb 4, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Jan 30, 2023

Page view(s)

154
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

44
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.