Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1284
Title: Mimar müşteri ilişkisinde sanal gerçeklik deneyimlenmesine yönelik bir yöntem önerisi
Other Titles: A method suggestion of experiencing virtual reality in architect customer relations
Authors: Bala, Havva Alkan
Sevim, Halil
Keywords: Mimarlık
Architecture
Deneyim
Experience
Deneyimsel pazarlama
Experiential marketing
Mimarlar
Architects
Mimarlık
Architecture
Müşteri ilişkileri
Customer relationship
Müşteri ilişkileri yönetimi
Customer relationships management
Sanatsal gerçeklik
Artistic reality
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde, proje aşamasında bulunan mimari fikirlerin müşteriler tarafından algılanması geleneksel temsil yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Mimari tasarım sürecinde, müşterilerin tasarlanan mekânı doğru anlaması şarttır. Tasarlanan fikirlerin ya da mekânların kullanıcı ile buluşması noktasında iletişim kaynaklı birçok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunlar kullanıcının tasarımı yanlış algılamasına ya da hiç algılayamamasına sebep olmaktadır. Mekânın algılanmasında, tasarıma uygun, anlaşılır ve net bir görselleştirme tekniği ile birlikte sanal gerçeklik teknolojisinin sağlamış olduğu mekân içerisinde serbest dolaşım imkânını da kullanarak potansiyel kullanıcı olan müşteriler ile mimar ve mimari tasarım arasındaki iletişim sorunu ortadan kaldırılabilir. Dijital mekânın sanal gerçeklik kullanılarak deneyimlenmesi sırasında algıyı etkiyen unsurlar olarak eğitim düzeyi ve cinsiyet tespit edilmiş ve bu unsurların etki düzeyleri araştırılmıştır. Deneyler, görüşme yöntemi kullanılarak yapılmış ve veriler elde edilmiştir. Veriler incelenerek çıkarımlarda bulunulmuştur. Sanal gerçekliğin iletişim evresinde kullanılması sonucu kullanıcı ile henüz fiziksel olarak inşa edilmemiş mekân (tasarım fikri) arasında etkileşim sağlanarak tam sarmalanma etkisi altında inşa edilmiş gibi algılama söz konusudur. Bu yöntem sanal gerçekliğin üç temel unsuru olan sarmalanma, etkileşim ve hayal gücünü bünyesinde barındırmaktadır. Üretilen sistem daha nitelikli ve kullanıcı talepleri ile örtüşen mimari tasarımların üretiminde bir yöntem olarak kullanılabilecektir. Mekânın sanal gerçeklikle deneyimlenmesi, mimari tasarım sürecine katkı sağlayarak zaman, ekonomi ve nitelik anlamında artı değer sunmaktadır.
Nowadays, clients perceive architectural ideas that has not been built yet, via traditional representation methods. It is important that client understand correctly while experiencing designed space. There are lots of problems emerges while users experiencing the design ideas and designed spaces. These problems cause the users not understand or misunderstand the design. In the perception of the space, communication problems can be eliminated between potential space users as customers, architects and architectural design by using relevant, perceptible and clear visualization technique with virtual reality walk-through experience. The level of education and gender was determined as the factors affecting perception while experiencing the digital space with virtual reality. The impact levels of these factors have been researched. Experiments were conducted using the interview method and data were obtained. Inferences were made by examining these data. Interaction between the user and the digital space can be made with using virtual reality in communication phase of architectural design process. So user can perceive the space like it was built and real. This research method has the three key elements of virtual reality: immersion, interaction and imagination. This can be used as a method for architectural ideas to accomplish more qualified and more compatible designs with user demands. The experience of place with virtual reality contributes to the architectural design process and adds value in terms of time, economy and quality.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbgFe9ueG3Iu6qwqhUeQJDHGeV7uI0xombkdz4mYwXJ95
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1284
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
551273.pdf7.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

80
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.