Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/128
Title: KONYA/SELÇUKLU İLÇESİ KARBON AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ
Other Titles: Carbon Footprint Investigation of Konya/Selçuklu District
Authors: Argun, Mehmet Emin
Ergüç, Refik
Sarı, Yunus
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmada, bir ürün, hizmet veya etkinlik için karbon ayak izinin göstergesi olarak atmosfere verilen karbondioksit gazının Konya/Selçuklu ilçesi için değerlendirilmesi yapılmıştır. Emisyon hesaplamalarında, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından önerilen ve Tier yaklaşımlarıyla belirlenmiş olan metodoloji kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda Selçuklu ilçesinin 2015 yılı karbon ayak izi; 0,94 milyon ton CO2 olarak bulunmuştur. Sanayi kaynaklı emisyonlar hesaplamaya dahil edilmemiştir. Selçuklu ilçesinin karbon ayak izini oluşturan emisyonlar içerisinde, %56’lık oranla barınmadan kaynaklı emisyonlar başı çekmektedir. Ardından en büyük katkıyı %41 oranla ulaşım amaçlı enerji kullanımı vermektedir. En düşük emisyon kaynağı %3’lük oranla katı atıklardır. İlçede kişi başına 1,55 ton CO2, birim alan (km2) başına ise 457 ton CO2 emisyonu düşmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde ilçenin karbon ayak izinin dünya ve Türkiye ortalamasına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca, ilçede gerçekleştirilen yoğun ağaçlandırma çalışmalarının yaklaşık olarak 612360 ton CO2'in tutulmasını sağladığı ve karbon ayak izinin düşmesine önemli katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.
In this study, the carbon dioxide gas which is known as an indicator of carbon footprint usually associated with a product, service or activity was evaluated. Greenhouse gas emissions are calculated by using the methodologies explained as Tier approaches which are recommended by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Carbon footprint of the Selçuklu district was calculated as 0.94 million ton of CO2 in 2015. Industrial contributions were not included in this study. The emissions from domestic use was found as the main factor for increasing footprint with 56%. Then the second contribution is the use of energy for transportation sector with 41%. The lowest emission source is solid wastes with 3%. Key performance indicators of the district were 1.55 tCO2/capita and 457 tCO2/km2. It was concluded that, the Carbon Footprint of the province is lower than the world and Turkey’s average. In addition, it has been found that intensive afforestation work carried out in the district has a significant contribution to the decrease of the carbon footprint by absorbing approximately 612360 tons of CO2.
URI: https://doi.org/10.15317/Scitech.2019.199
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRMU1UWXlNZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/128
ISSN: 2147-9364
2147-9364
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
0159f61c-8e86-4b57-8fe1-caf0e812ae8e.pdf733.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

122
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.