Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1095
Title: KALİKSAREN TÜREVİ İMMOBİLİZE EDİLMİŞ MERRIFIELD REÇİNESİ İLE KAPLI QCM SENSÖRÜNDE SULU ORTAMDA p-NİTROFENOL ALGILANMASI
Other Titles: Sensing of p-Nitrophenol in Aqueous Media on QCM Sensor Coated with Calixarene Derivative Immobilized Merrifield Resin
Authors: Özçelik, Egemen
Temel, Farabi
Tabakcı, Mustafa
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışma, kaliksaren hidrazin amit türevi içeren Merrifield reçinesi (KIMR) ile modifiye edilmiş bir QCM sensörün sulu ortamdaki p-nitrofenol (PNF) için algılama çalışmalarını açıklamaktadır. Bu amaçla öncelikle KIMR hazırlanarak yapısı karakterize edildi ve daha sonra QCM kristal yüzeyine kaplandı. Elde edilen KIMR modifiyeli sensörün PNF algılama çalışmaları, PNF için iyi bir algılama gösterdiğini ortaya çıkardı. Böylece sulu ortamda farklı konsantrasyon ve farklı pH’larda algılama çalışmaları gerçekleştirildi. Sonuçlardan limit algılama değerinin 0,34 mM olduğu ve en iyi algılamanın pH 10 da gerçekleştiği anlaşıldı. Ayrıca Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izotermlerinden KIMR’nin adsorpsiyon kapasitesi, 372 mg/g olarak hesaplandı.
This study describes the sensing studies of QCM sensor which modified with calixarene hydrazine amide derivative immobilized Merrifield resin (CIMR) for the p-nitrophenol (PNP) sensing in aqueous media. For this aim, first CIMR was prepared and its structure was characterized, and then it was coated onto the QCM crystal surface. The PNP sensing studies of CIMR modified QCM sensor revealed good results for PNP sensing. Thus, it was performed the sensing studies at different concentration and pHs in aqueous media. From the results, it was found that the limit of detection was 0.34 mM and optimum pH value was 10 for PNF sensing by CIMR modified QCM sensor. Moreover, it was calculated the adsorption capacity of CIMR as 372 mg/g from the Langmuir and Freundlich isotherm models.
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.613876
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME1qWXhNUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1095
ISSN: 2147-9364
2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
22d54064-34ae-46fa-bed9-66dea72c9867.pdf895.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

16
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.