Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1078
Title: NSGA-II Algorithm For The Reallocation Problem In Land Consolidation
Other Titles: Arazi Toplulaştırma Çalışmasındaki Dağıtım Problemi Içın NSGA-II Algoritması
Authors: Ortaçay, Zeynep
Uğuz, Harun
Haklı, Hüseyin
Issue Date: 2020
Abstract: To solve problems encountered in real life, we sometimes need optimization algorithms. Some of these problems have single objective, while others have multiple objectives. If there is a single objective, the problem is defined as a single-objective optimization problem and if there are more than one objective it is called multi-objective optimization problem. Today, lands are fragmented and scattered. This makes agriculture difficult and costly. To prevent these problems, Land Consolidation (LC) studies are being carried out. The reallocation stage, which is part of LC, can be defined as a multi objective optimization problem. In this study, one of the multi objective optimization techniques, NSGA-II algorithm, is applied to the reallocation problem. The results are comparable with the studies in the literature.
Gerçek hayatta karşımıza çıkan problemlerin çözümleri için bazen optimizasyon algoritmalarına ihtiyaç duyarız. Bu problemlerin bazıları tek bir amaca sahip olurken bazıları da birden fazla amaca sahiptirler. Eğer tek bir amaç varsa, problem “tek amaçlı optimizasyon problemi” birden fazla amaç var ise “çok amaçlı optimizasyon problemi” olarak tanımlanır. Günümüzde arazilere parçalı ve dağınık haldedirler. Bu da tarım yapmayı zor ve maliyetli hale getirmektedir. Bu sorunların önüne geçmek için Arazi Toplulaştırma (AT) çalışmaları yapılmaktadır. AT aşamalardan biri olan dağıtım aşaması da çok amaçlı optimizasyon problemi olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada dağıtım problemine çok amaçlı optimizasyon tekniklerinden biri olan NSGA-II algoritması uygulanmıştır. Literatürde yapılan çalışmalar ile kıyaslanabilir sonuçlar elde edilmiştir.
URI: https://doi.org/10.31590/ejosat.araconf54
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZME9UYzNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1078
ISSN: 2148-2683
2148-2683
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
cf4bccaa-767d-449c-abf9-ed8d4618f129.pdf833.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

20
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.