Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/1067
Title: Konya Kapalı Havzası Obruk Envanter Bilgi Sisteminin Oluşturulması
Other Titles: Creation of The Konya Closed Basin Sinkhole Inventory Information System
Authors: Orhan, Osman
Kırtıloğlu, Osman Sami
Yakar, Murat
Abstract: Ülkemizde özellikle Konya Kapalı Havzası’nda 2000 yılından sonra oluşumları hızla artan karstik yer şekillerinden olan obruk oluşumları jeolojik, iklimsel ve antropojenik etkilere bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu çalışmada, obruk oluşumlarının yol açtığı maddi/manevi kayıpların azaltılması ve obrukların mekânsal dağılımını kontrol eden çevresel faktörlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacı ile web ve bulut tabanlı haritalama servisleri kullanılarak obruk envanter bilgi sisteminin oluşturulmuştur.
In our country, especially in the Konya Closed Basin, the karstic formations, which have been rapidly increasing after 2000, occur due to geological, climatic and anthropogenic effects. In this study, sinkhole inventory information system has been established by using the web and cloud-based mapping services in order to reduce the material / spiritual losses caused by sinkhole formation and to better understand the environmental factors controlling the spatial distribution of sinkhole.
URI: https://doi.org/10.29128/geomatik.577167
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpreU5EUXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/1067
ISSN: 2564-6761
2564-6761
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
2bb182a2-5bab-4bd8-b73e-9ba0f6062d29.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

8
checked on May 18, 2024

Page view(s)

88
checked on May 20, 2024

Download(s)

352
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.