Browsing by Project

Showing results 1 to 61 of 61
Title
5.56 Kalibre, Üstten İrca Yaylı, Hafif, Modüler Dipçik Sistemi
Amit Grubu Taşıyan Kaliks[4]Aren Kaplı Kuartz Kristal Mikrobalans (Qcm) Sensörlerin Hazırlanması Ve Bazı Önemli Anyonlara Karşı Algılama Özelliklerinin İncelenmesi
Antibakteriyel Nanokaplama Teknolojilerinde Mükemmeliyet Için İngiltere-Türkiye İşbirliği
Atık Mermer Çamuru, Plastikler ve Pirinadan Geliştirilmiş Geridönüşüm (Upgraded Recycle) ile Faydalı Ürünlerin Kazanılabilirliği
Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin İzlenmesi ve Kontrolü
Baca Gazı Kaynaklı Uçucu Organik Bileşiklerin Ag-Ni/Tio2 Fotokatalizörü Kullanılarak Heterojen Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi Ile Giderimi
Bor Esaslı Akımsız Kaplama Proseslerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
Büyük Boyutlu Parçalar için Elektrolitik Krom Kaplama Prosesinde Pitting Sorununa Yol Açan Parametrelerin Belirlenmesi ve Optimizasyonu
Cladophora'dan Elde Edilen Nanoselüloz Liflerin Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Viskozite Düzenleyici Katkı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Çift Taraflı Sac Hidroşekllendirmede Yükleme Eğrilerinin Adaptif Kontrolle Optimize Edilerek Şekillendirilebilirliğin Artırılması
Çok Amaçlı Kullanımlara Yönelik Sürekli Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozit Preform Karakterizasyonu ve Enjeksiyon Kalıplama ile Entegre Edilmiş Parça/Bileşen Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Çoklu Yaklaşım Yöntemi Ile Saydam İletken Oksit Kaplamaların Geliştirilmesi
Değirmen Vals Makinelerinde Stabil Baskı Kuvveti Eldesine Yönelik Tahrik Mekanizması Tasarımı ve Prototip Üretimi
Doğal Kil Malzemelerinin İskelet Yapi Olarak Kullanildiği Perovskit Güneş Hücreleri
Emirgazi (Konya) Volkanitlerinin U-Pb Zirkon Jeokronolojisi ve Jeokimyasal-Izotopik Veriler ile Yaşam Sürecinin ve Orta Anadolu Volkanizmasındaki Konumunun Belirlenmesi
Engebeli Araziler, Toprakaltı Uygulamalar ve Uzun Damla SulamaHatları İ.in Yassı Tip Basınç Ayarlı Damlatıcı Tasarımı ve Prorooip İmalatı
Farklı Uygulamalar için su, nem ve oksijen Bariyer nanokaplamaların CVD Tekniği ile Geliştirilmesi
Farklı Uygulamalar İçin Su. Nem ve Oksijen Bariyer Nanokaplamaların CVD Tekniği ile Geliştirilmesi
Farklı Uygulamalar İçin Su. Nem ve Oksijen Bariyer Nanokaplamaların CVD Tekniği ile Geliştirilmesi
Gelişmiş Süper Sonic Filtre Kontrol Cihazı Prototip Ürertimi Üzerinde Bir Araştırma
Grafen Tabanlı Optik Geçrigen Radar Soğurucu Yüzeylerde Geniş Alan Üretimi
İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Yüksek Aşınma Direncine Sahip, Yüksek Mukavemetli Beynitik Çelik Tırnakların Üretimi
Kaliteli Gofret Yaprağı Üretmek İçin Gofret Pişirme Kalıp Setinin Araştırılması ve Geliştirilmesi
Kaymalı Yatak Malzemelerinin Tribolojik Performanslarının Bilyalı Dövme İşlemi Ve Nano Gümüş Takviyeli Kolloidal Süspansiyon Kullanımı İle Geliştirilmesi
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarından Elde Edilen Geri Dönüştürülmüş Beton Agregasının Yol Temel Ve Alttemel Tabakasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Kuşça Peribacası Jeoparkı Araştırma Raporu
Lastik Tekerli Konteyner İstifleme Vinci geliştirilmesi
Lidar 3d Nokta Bulutu Verilerinin Konum Ve Renk Özelliklerine Göre Bölütlenmesi
Ligand Bağlı Nano Bakır Malzemenin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Kesme Sıvısı Olarak Talaşlı İmalatta Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Meyve İşleme Endüstrisi için Sıfır Atık Prensibine Uygun Geri Kazanım, İleri Dönüşüm ve Atıksu Arıtım Yaklaşımları
Optimizasyon Tabanlı Arazi Toplulaştırma Yazılımının (ProTOP) Geliştirilmesi ve Kontrolör Yazılımı
Organik Tek Kristal Yarıiletkenlerin Büyütülmesi, Karakterizasyonu Ve İkili-Tabaka Güneş Pillerinde Uygulanması
Otomotiv ve savunma sanayi üretim montaj hatları için montaj ve kalite kontrol süreçlerini aynı anda uygulamayı sağlayan ve endüstri 4.0 altyapısına sahip özel makine tasarım ve prototip üretim projesi
Otonom Görev Robotu ve Robot Elektronik Kontrol Ünitesi (REKÜ)
Panoteknik Verimli Enerji Yönetim Sistemi
Patlamaya Karşı Korunmuş (Exproof) Pnömatik Köprülü Gezer Vinç Geliştirilmesi
Perovskit Güneş Hücrelerinde Alternatif Olabilecek Karbazol-Tiyofen Ve Siklofosfazen Türevlerinin Boşluk Transfer Malzemeleri Olarak Kullanılması Ve Performanslarının Araştırılması
Plastik Atık Pirolizinden Elde Edilmiş Pirolitik Yağların Distilasyon Fraksiyonlarının Farklı Yakıt Türleri Olarak Kullanılabilirliği
Polioksometalat Esaslı Perovskit Güneş Hücresi Üretim
Prefabrike Temel - Kolon Birleşiminde Yeni Bir Bağlanti Türünün Tersinir - Tekrarlanir Yükler Altinda İncelenmesi
Rijit Plastik Gıda Ambalajları için Görüntü İşleme Tabanlı Tam Otomatik Kulp Takma Sistemi
Salınımlı Sac Hidro Şekillendirme Prosesiyle Ti-6Al-4V Alaşımının Şekillendirilebilirliğinin İyileştirilmesi Ve Mikroyapıyla İlişkilendirilmesi
Seçici Ayırma Uygulamaları İçin Buhar Fazında Yapılan Fonkisyonel Polimerik İnce Film Kaplamalarla Kağıt Tabanlı Mikroakışkan Cihazların Üretimi
Seydişehir-Akseki Yöresindeki Boksit, Kırmızı Çamur ve Kırmızı Topraklarda Nadir Toprak Elementleri ve Bazı Kritik/Stratejik Element İçeriklerinin Belirlenerek Kazanım Parametrelerinin Araştırılması
Sifcon Paneller Ile Kısa Kolon Davranışının İyileştirilmesi
Solimpekes Şirket Binasına Entegre Isı Pompalı Hibrit Fotovoltaik Termal (PV-T) Panel Güneş Enerjisi Sistemi Geliştirilmesi
Solimpekes Şirket Binasına Entegre Isı Pompalı Hibrit Fotovoltaik Termal (PV-T) Panel Güneş Enerjisi Sistemi Geliştirilmesi
Sporcu sakatlıklarının erken tespiti için yapay zeka tabanlı termal görüntü analizi yazılım prototipi geliştirme
Şeker Endüstrisi Yan Ürünlerinden Tepkimeli Özütleme Yöntemi Ile Betain Geri Kazanımı
Tüp Hidroşekillendirme Presi Tasarımı İmalatı ve Ebdüstriyel Parça Üretimi
Tüp Hidroşekillendirme Presi Tasarımı İmalatı ve Ebdüstriyel Parça Üretimi
Türk Osas Hastalarında Cpap Değerini Etkileyen Polisomnografik Özelliklerin Belirlenmesi ve Optimum Cpap Değerinin Yapay Zekâ İle Tahmini
Uçucu Kül Ve Akışkanlaştırıcı Katkılı Derin Karıştırma Kolonlarının Performansını Etkileyen Faktörlerin Model Deneylerle Araştırılması
Ulusal Yeraltı Kömür Madenciliğimizde Kömür Galerilerinin Tavan Tahkimatı Için Yeni Bir Teknoloji: Kaya Saplama Sistemlerinin Tasarımı
Yapay zeka tabanlı katlanır bomlu vinç güvenlik asistanı
Yeni Doğan Yoğun Bakim Üniteleri İçin Termal Görüntüleme Tabanli Ön-Teşhis Sistemi
Yeni Nesil Çok Hızlı Dayanım Kazanan Tamir Harçlarının Tasarımı Ve İncelenmesi
Yeni Nesil Sfero Dökme Demirden Ağır Vasıta Taşıtlarının Arka Süspansiyon Parçası Olan Çeki Kolunun Geliştirilmesi ve Üretilmesi
Yeni Nesil Zn2sno4-Go-M (M: Mn, Co) Foto Katalizör Kompozit Yapıların Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antibakteriyel Özelliklerinin Incelenmesi
Yeni Özütleyicilerin Sentezi Ve Laktik Asidin Tepkimeli Özütleme Ve Özütlemeli Fermantasyon Yöntemleri Ile Üretim Ortamlarından Geri Kazanımında Kullanımı
Yenilikçi Bir Nano-İmalat Teknolojisinin Geniş Alan Grafen Transfer Yöntemi Olarak Geliştirilmesi