Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/972
Title: Borik Asit ve Boraks Pentahidrat Kristalleri için Kekleşmenin İncelenmesi
Other Titles: Investigation of Caking for Boric Acid and Borax Pentahydrate Crystals
Authors: Kutluay, Sinan
İzgi, Mehmet Sait
Şahin, Ömer
Ceyhan, Ayhan Abdullah
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada, CMSMPR (sürekli-karıştırmalı, sürekli-ürün çekmeli) tipi kristalizörde, saf ortamda üretilen borik asit (H3BO3) ve boraks pentahidrat (Na2B4O7.5H2O) kristallerinin su alma yeteneği, kekleşme derecesi tayini ve mekanik dayanım, kekleşme, kırma testleri yapılmıştır. CMSMPR sisteminde üretilen hem H3BO3 hem de Na2B4O7.5H2O kristallerinin su alma yeteneği, kekleşme, aşınma derecelerinin yüksek olduğu ve bu kristallerin nemden oldukça etkilendiği ve bu nedenle habitinde bozulmalar meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca, kekleşme ve kırma testleri sonucunda belirlenen akışkanlık durumları değerlendirildiğinde ise H3BO3 kristallerinin kohezif (yapışan), Na2B4O7.5H2O kristallerinin ise çok kohezif olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar esas alındığında, kekleşmeyi önlemek için H3BO3 ve Na2B4O7.5H2O kristallerinin yüksek nem oranlarına maruz kalmaması gerektiği görülmektedir.
In this study, the determination of hygroscopicity and the caking degree, and the tests of mechanical strength, caking, breaking of boric acid (H3BO3) and borax pentahydrate (Na2B4O7.5H2O) crystals produced in pure medium in the CMSMPR (Continuous Mixed-Suspension, Mixed-Product Removal) type crystallizer were performed. Both the H3BO3 and Na2B4O7.5H2O crystals produced in the CMSMPR system were found to have high hygroscopicity, degrees of caking and attrition, and these crystals were highly influenced by moisture and thus deteriorated their habit. Furthermore, when the fluidity conditions determined as a result of caking and breaking tests were evaluated, it was found that H3BO3 crystals were cohesive and Na2B4O7.5H2O crystals were very cohesive. Based on these results, it is seen that H3BO3 and Na2B4O7.5H2O crystals should not be exposed to high humidity in order to avoid caking.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE56RTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/972
ISSN: 2147-3129
2147-3188
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
1f4f7d7a-27ca-4a38-be38-e17f6f6af520.pdf795.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

20
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.