Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKunt, Fatmaen_US
dc.contributor.authorDursun, Şükrüen_US
dc.contributor.authorAyturan, Zeynep Cansuen_US
dc.date.accessioned2021-12-13T10:32:13Z-
dc.date.available2021-12-13T10:32:13Z-
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.issn2148-4155-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17482/uumfd.941031-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRNE56RXhNUT09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/951-
dc.description.abstractDust storms are widespread events that occur several times a year and spread over many countries of the world relating the wind direction and speed. Especially particulate matter (PM) is the main pollutant spread over by these storms. Because of the dust storms, PM concentrations increase rapidly in the areas found on the way of dust storm passes In this study, statistical evaluation was made accordingly the PM data measured with personal measurement device in Selçuklu District of Konya and the meteorological and the air pollution data provided from air quality monitoring station, which is affiliated by the Ministry of Environment and Urbanization, located nearby. Pearson correlation test has been applied to both data sets and a significant relationship has been detected between the measured and provided data. Moreover, multiple linear regression was applied to the data for $PM_{2.5}$ and $PM_{10}$ separately. Adjusted $R^2$ of the analysis has been found as 0.573 and 0.559 respectively for $PM_{2.5}$ and $PM_{10}$ which explains almost half of the relationship between PM and meteorological variables. The highest positive effect on PM pollution was determined as air temperature. Finally, principal component analysis (PCA) was applied to both data and 4 different principal components were detected. Measured $PM_{2.5}$ and $PM_{10}$, air temperature, and relative humidity were clustered at the same component group.en_US
dc.description.abstractToz fırtınaları, rüzgârın yönü ve hızı ile ilgili olarak dünyanın birçok ülkesine yayılan ve yılda birkaç kez meydana gelen yaygın olaylardır. Özellikle partikül madde (PM), bu fırtınalarla yayılan ana kirletici maddedir. Toz fırtınaları nedeniyle, toz fırtınası geçişleri yolunda bulunan alanlarda PM konsantrasyonları hızla artmaktadır. Bu çalışmada, istatistiksel değerlendirme Konya'nın Selçuklu ilçesinde ölçülen PM verileri ile yakınlarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı hava kalitesi izleme istasyonundan sağlanan meteorolojik ve kirlilik verilerine göre yapılmıştır. Her iki veri setine de Pearson korelasyon testi uygulanmış veriler arasında önemli bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, $PM_{2.5}$ ve $PM_{10}$ verilerine ayrı ayrı çoklu doğrusal regresyon uygulanmıştır. Regresyon analizinin düzeltilmiş $R^2$ 'si $PM_{2.5}$ ve $PM_{10}$ için sırasıyla 0.573 ve 0.559 olarak bulunmuştur ve bu da PM ile meteorolojik değişkenler arasındaki ilişkinin neredeyse yarısını açıklamaktadır. Hava sıcaklığının, PM kirliliği üzerinde en yüksek pozitif etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Son olarak, temel bileşen analizi (PCA) hem ölçülen hem de sağlanan verilere uygulanmış ve 4 farklı ana bileşen tespit edilmiştir. Ölçülen $PM_{2.5}$ ve $PM_{10}$, hava sıcaklığı ve bağıl nem aynı bileşen grubunda kümelenmiştir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofUludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectparticulate matteren_US
dc.subjectPartikül maddeen_US
dc.subjectdust stormsen_US
dc.subjecttoz fırtınalarıen_US
dc.subjectstatistical analysisen_US
dc.subjectistatistiksel analiz korelasyon testi, Çoklu doğrusal regresyon, PCAen_US
dc.subjectcorrelation testen_US
dc.subjectkorelasyon testien_US
dc.subjectmultiple linear regressionen_US
dc.subjectÇoklu doğrusal regresyonen_US
dc.subjectPCA 2en_US
dc.subjectPCAen_US
dc.titleSTATISTICAL ANALYSIS AND EVALUATION OF PM CONCENTRATIONS DURING THE DUST STORMS AT MAY 2020 FOR SELÇUKLU DISTRICT OF KONYA CITY, TURKEYen_US
dc.title.alternative2020 Mayıs Ayındaki Kum Fırtınası Sırasında Konya Selçuklu İlçesinde Ölçülen PM Konsantrasyonlarının İstatistiksel Analizi ve Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.17482/uumfd.941031-
dc.contributor.affiliationFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.affiliationFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.relation.issn2148-4155en_US
dc.coverage.doi10.17482/uumfd.941031en_US
dc.description.volume26en_US
dc.description.issue2en_US
dc.description.startpage527en_US
dc.description.endpage546en_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9502-1178en_US
dc.authorid0000-0001-9513-4949en_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage527en_US
dc.identifier.endpage546en_US
dc.institutionauthorDursun, Şükrüen_US
dc.institutionauthorAyturan, Zeynep Cansuen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid448711en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeArticle-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept02.06. Department of Environmental Engineering-
crisitem.author.dept02.06. Department of Environmental Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
98f4e928-157a-4871-afb6-cdccf3f283f0.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on May 20, 2024

Download(s)

96
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.