Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/878
Title: Forward supply Chain network design problem: Heuristic approaches
Other Titles: İleri tedarik zinciri ağ tasarımı problemi: Sezgisel yaklaşımlar
Authors: Koç, Çağrı
Özceylan, Eren
Kesen, Saadettin Erhan
Çil, Zeynel Abidin
Mete, Süleyman
Issue Date: 2018
Abstract: Determining positions and counting of actors, amount of product flow between and decreasing transportation costs are handled as a network design problem in supply chain management. Supply chain network design (SCND) problem belongs to the class of NP-hard problems. It has therefore appealed to a number of researchers’ close attention. However, existing literature lacks of common benchmark instances for forward SCND problems so as to make a fair comparison between developed and applied heuristic approaches. To this end, 450 new benchmark instances ranging from small to large size for forward SCND problems with two, three and four-echelon are generated and a mathematical model for each of the problems is formulated. Due to the complexity issues, we develop two heuristic solution approaches, genetic algorithm (GA) and hybrid heuristic algorithm (HHA), and we apply them to the large pool of benchmark instances. Comparative experiments show that both the GA and HHA can yield feasible solutions in much less computational time and, in particular, outperforms CPLEX regarding the solution quality as the number of echelon grows.
Tedarik zinciri içindeki tesislerin yerlerinin belirlenmesi, aralarındaki ürün akışlarının maliyeti minimize edecek şekilde optimize edilmesi tedarik zinciri ağ tasarımı (TZAT) problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. TZAT problemleri NP-zor sınıfına girmektedir. Dolayısıyla çoğu araştırmacı tarafından üzerinde çalışılan bir konudur. Ancak literatürde araştırmacıların adil karşılaştırmalar yapabileceği test problemler mevcut değildir. Bu sebeple, küçük boyuttan büyük boyuta kadar iki, üç ve dört aşamalı olmak üzere 450 adet TZAT test problemi geliştirilmiş, matematiksel olarak da modellenmiştir. Problemin çözüm karmaşıklığından dolayı biri genetik algoritma diğeri de melez sezgisel bir yaklaşım olmak üzere iki farklı çözüm yöntemi önerilmiştir. Önerilen yaklaşımlar geliştirilen test problemlere uygulanmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilen sezgisel yaklaşımlar küçük boyutlu problemler için CPLEX ile elde edilen optimal sonuçları yakalamış, büyük boyutlu problemler için ise çok daha kısa sürede kabul edilebilir sonuçlar elde etmiştir.
URI: https://doi.org/10.5505/pajes.2018.72324
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMk5qTTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/878
ISSN: 2147-5881
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
6f90b140-594b-415a-8559-fe822211de7f.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

7
checked on Jan 30, 2023

Page view(s)

52
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

18
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.