Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArslan, Ahmet-
dc.contributor.authorKılıç, Alper-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:32:04Z-
dc.date.available2021-12-13T10:32:04Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmZfyQm6zk8UyQhUZI4JrkHATTN9Vd9uSVPDKW4OVzs0u-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/854-
dc.description.abstractÖzellik modelleri son yıllarda yazılım ürün hatlarının modellenmesi ve ürün varyantlarının sistem üzerindeki etkilerinin gösterilmesi amacıyla kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bulanık integral de farklı seçeneklerin farklı öncelik ve kriterlere sahip varyantların değerlendirilmesi için kullanılabilecek etkin bir hesaplama yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Bu tez çalışmasında duvar arkası canlı tespit, görüntüleme ve sınıflandırma amacı ile ultra geniş bant radar sistemin özellik modeli oluşturulmuş, farklı kriterlere ve önceliklere sahip sistem varyantları bulanık integral yöntemi ile değerlendirilerek oluşturulan radar sisteminin sınıflandırma amacı ile kullanılması ele alınmıştır. Sınıflandırma metodu olarak derin öğrenme yöntemlerinden olan evrişimsel sinir ağları kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractFeature models have been one of the leading methods, which demonstrate the effects of product variants on the system, used for modeling software product lines, recently. Fuzzy integral has been considered as an effective calculation method that can be used to evaluate variants of different options having different priorities and criteria. In this thesis, the feature model of an ultra-wideband radar system has been proposed for detection, imaging, and classification of lives behind the wall. Convolutional neural networks, one of the deep learning methods, were used as the classification method, and successful results were obtained.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolen_US
dc.subjectComputer Engineering and Computer Science and Controlen_US
dc.subjectBulanık integralen_US
dc.subjectFuzzy integralen_US
dc.titleÖzellik modelleri için bulanık integral operatörüen_US
dc.title.alternativeFuzzy integral operator for feature modelsen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.institutionauthorKılıç, Alper-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid570202en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.03. Department of Computer Engineering-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
570202.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

36
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.