Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/771
Title: TÜRKİYE’DEKİ ÇEVRE LABORATUVARLARININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YEŞİL LABORATUVAR SERTİFİKASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Other Titles: ASSESSMENT WITH GREEN LABORATORY CERTIFICATION OF THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF THE ENVIRONMENTAL LABORATORIES IN TURKEY
Authors: Kara, Gülnihal
Issue Date: 2019
Abstract: Çevre laboratuvarları rutin kullanımlarında basit solvent, su veya özel bertaraf gerektiren biyolojik veya kimyasal tehlikeli atıklar gibi çok çeşitli ve çok miktarlarda atık üretmektedir. Yeşil Laboratuvar sertifikası, laboratuvarın sürdürülebilirliğini arttırmak için ilkeler belirleyen bir sertifikasyon yöntemidir. Yeşil laboratuvar sertifikasının sadece kuruluş veya firmalar değil, ülke ve bölgeler içinde önemli risk yöntemi ve rekabet avantajları sağladığı bilinmektedir. Bu çalışma da Türkiye’deki çevre laboratuvarlarının çevresel sürdürülebilirliği 31 yeşil laboratuvar ilkesine göre anket tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir.
Environmental laboratories create a lot amount of waste in the routine use; waste products range from simple solvents, such as water, to biologically or chemically hazardous wastes that require special disposal. The Green Laboratory certificate is a certification method that determines principles to increase the sustainability of the laboratory. It is known that green laboratory certification provide significant risk methods and competitive advantages within countries and regions, not just individual organizations or companies. In this study, the environmental sustainability of environmental laboratories in Turkey was evaluated according to the 31 principles of green laboratory using survey techniques.
URI: https://doi.org/10.28948/ngumuh.516792
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVek5EZzBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/771
ISSN: 2564-6605
2564-6605
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
97ffe5f8-5537-4aaf-b505-1476f3c8cb8c.pdf513.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

14
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.