Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/756
Title: Ünye ilçesi vahşi depolama alanının ıslahı ve düzenli depolama alanının araştırılması
Other Titles: Improvement of ünye district wild storage area and investigation of the storage area
Authors: Dursun, Şükrü
Kadılar, Güldeniz
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Düzenli depolama
Katı atık
Islah
Vahşi depolama
Improvement
Solid waste
Tidy storage
Wild storage
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Hızlı nüfus artışı ve insanların üretimden ziyade tüketime bazlı yaşaması sebebiyle katı atık miktar ve türlerinde ortaya çıkan artış, artık ürünlerin depolanma problemini de paralel olarak meydana getirmiştir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok görülen vahşi depolama sistemi Türkiye'nin %60'ında görülmektedir. Vahşi depolama sistemi daha ekonomik ve uğraş gerektirmiyor gibi görünse de uzun vadede düşünüldüğünde beraberinde getirdiği sorunlar, çözüm yolları, rehabilite çalışmaları için harcanan miktarlar ve iş yükü göz önüne alındığında daha fazla maliyetli olmaktadır. Ordu ili Ünye ilçesi için 1984 yılından itibaren kullanılan yaklaşık 50 hektarlık bir alanda gerçekleştirilen vahşi depolama alanının çevreye verdiği zarar gözle görülebilir boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışmada Ünye ilçesi vahşi depolama arazinin ıslahı, düzenli depolama alanına geçiş aşamaları ve geri kazanım hususlarına yer verilmiştir. Ünye vahşi depolama alanında gaz, sızıntı suyu ve enerji salınım miktarı hesaplanmış depolama sahasının çevreye verdiği zarar detaylı incelenmiş ve rehabilite çalışmalarının alanın ekolojik dengesini bozmadan nasıl kapatılabileceği incelenerek detaylı anlatılmıştır. Vahşi depolama sahasının bitkisel ıslah çalışmalarında örnekleme yapılmış ve uygun bitkiler nedenleri ile bitki örtüsü olarak kullanıldığında ne gibi sonuçları sağlayacağı incelemelerle anlatılmıştır. Ünye vahşi depolama arazisinin kapatılmasından dolayı çevre bilincine sahip bir düzenli depolama arazisine ihtiyaç elzem hale gelmiş, Çaybaşı mevkiinde Ünye ve komşu ilçelerin atık yükünü karşılayabilecek bir düzenli depolama alanı kurulmuş; bu alan depremsellik, yüzey ve yeraltı suları, eğim, rüzgar yönü, iklim şartları, düzenli depolama alanının kurulum yapısı bakımından incelenmiş sonuç kısmında bu noktalara değinilmiştir.
The amount and types of solid waste resulting from rapid population growth and consumption based on consumption rather than production have paralleled the problem of storage of these residual products. Wild storage system is very common in developing countries is seen in %60 of TURKEY's. Although the wild storage system seems more economical; it is more costly considering the problems it brings and the amount spent on the solution in the long team. The damage to the environment of the wild storage area realized in an area of 50 hectares which has been used since 1984 for Ünye district of Ordu province has reached to visible dimensions. In this study, rehabilitation of wild storage land of Ünye district, transition to regular storage area and recovery issues will be included. The amount of gas, leachate and energy release in the Unye landfill area was calculated, the damage to the environment of the landfill area was examined in detail, and how the rehabilitation works could be closed without disturbing the ecological balance of the area was explained in detail. Sampling has been made in the herbal improvement studies of the wild storage area and the reasons for the appropriate plants and what kind of results they will provide when used as vegetation have been explained with examinations.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77Lc6omO9JZHQxDl3EMnjcfZRI8O9wKZ2nGykkHdmdBQ27
https://hdl.handle.net/20.500.13091/756
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
682146.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Jan 23, 2023

Download(s)

88
checked on Jan 23, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.