Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/741
Title: Gps ile engelli insanların takibi ve acil durum bildirimi
Other Titles: The handicapped tracking with gps and emergency situation notification
Authors: Akdemir, Bayram
Işık, Saner
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Engellilik, insanların bazı yeteneklerden yoksun olma durumudur. Bu yeteneklerden yoksun olan insanlara engelli birey denilmektedir. Engelli bireyler geçmişten günümüze birçok sıkıntıları olmuştur. Günümüz teknolojisi ile bu sorunlardan bir kısmı çözülmüştür. Engelli bireylerin çözüm bekleyen hala birçok sorunu vardır. Her insanın olduğu gibi engelli insanlarında dışarı da dolaşmak gezmek istemeleri en doğal haklarıdır. Çevre şartlarının kötüleşmesi, trafik gibi sorunlar engelli bireylerin sokaklarda rahat gezmelerini engellemektedir. Engelli bireylerin sokaklar da tek başlarına gezmelerindeki en büyük sorunlardan bir tanesi de kaybolma ihtimalleridir. Engelli bireyler, sokaklarda dolaşırken kaçırılma, kaybolma gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda aileler ve engelli birey endişeye düşmektedir. Bu durumlar da insanlar neler yapabileceği konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde insanları anlık olarak internet üzerinden takip yapılabilmesi mümkün kılmaktadır. Birçok insanın kullandığı akıllı telefonlar da bulunan GPS sensörü sayesinde anlık olarak takip yapılması mümkündür. Akıllı telefonlara yazılacak uygulama sayesinde engelli insanların anlık olarak takibi yapılabilmektedir. Anlık olarak insanlar takip edilebilir ama insanların ne zaman sorun yaşadıkları takip ile bilinemez. Sorun yaşadıkları anda ailelerine bildirim de bulunulması gerekmektedir. Engelli bireyler böyle bir sorunla karşılaştıklarında ailelerine kolayca bildirim yapması gerekmektedir. Bunun içinde akıllı telefonlara yazılacak programa mesaj eklentisi yapılarak, sorun yaşanan durumlarda aileyi bilgilendirme yapılabilir. Bu uygulama sadece engelli bireyler için değil; Alzheimer, çocuk, yaşlı insanlar için de kullanılabilmektedir.
Disability is the state of people lacking some abilities. People who lack these skills are called disabled individuals. People with disabilities have had many problems from past to present. With today's technology, some of these problems have been solved. Disabled individuals are still waiting for the solution of many problems. It is the most natural rights of people with disabilities to wander out and go around. Problems such as worsening of environmental conditions and traffic prevent disabled people from walking on the streets. One of the biggest problems of individuals with disabilities walking alone in the streets is their loss. People with disabilities can be encountered in the streets, such as being abducted and lost. In such cases, families and people with disabilities are worried. In these situations, people are experiencing difficulties about what they can do. Thanks to the developing technology, it makes it possible to follow the people instantly over the internet. Thanks to the GPS sensor, which is used by many people, it is possible to follow up instantaneously. Thanks to the application to be written to smart phones, people with disabilities can be followed up instantly. People can be followed instantly, but people can not know when they have problems. Families should be notified as soon as they have problems. People with disabilities need to easily notify their families when they face such a problem. This can be done by adding a message to the program that will be written to the smart phones and informing the family about the problems. This application is not only for people with disabilities; it can also be used for Alzheimer, children, elderly people.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmcuKAZXuMl9oASZFdr4JDykt74Z97zuf5E0fg6M_2X-p
https://hdl.handle.net/20.500.13091/741
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
570239.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

614
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

250
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.