Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/697
Title: Ağırlığa duyarlı sıcaklık kontrollü fırın tasarımı ve gerçekleştirilmesi
Other Titles: Weight sensitive temperature controlled oven design and implementation
Authors: Gölcük, Adem
Hansu, Abdulazim
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Ağırlık
Weight
Elektrikli fırın
Electric furnace
Fırınlar
Furnaces
Pişirme sıcaklığı
Cooking temperature
Sıcaklık
Temperature
Sıcaklık değişimi
Temperature change
Sıcaklık ölçme
Temperature measurement
Tasarım
Design
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünyada, enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla yüksek enerji verimine sahip ve kullanım kolaylığı sağlayan fırınlar üzerindeki çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde, elektrikli fırınlarda kontrol yöntemleri geliştirilmekte ve kontrolü sağlamak için kullanılan veriler artırılmaktadır. Bu çalışmada; elektrikli fırınlarda enerji tüketimi, pişirme süresi, pişirme programları ve pişirme kalitesi gibi özellikleri etkileyen unsurların belirlenmesi amacıyla çeşitli makaleler ve patentler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda fırınlarda pişirme sıcaklıkları, pişirme programları ve pişirme süresine yönelik bilgi elde edilmiştir. Bu konuya mühendislik bakış açısı ile yaklaşarak ve pişirilecek olan cismin ağırlığını dikkate alarak sıcaklık kontrolü yapılabilen ve pişirme süresi ayarlanabilen PLC kontrollü, dokunmatik ekranlı elektrikli fırın tasarlanmıştır. Kullanıcı sıcaklık kontrolünü, pişirme süresini ve pişirme programını dokunmatik ekran ile ayarlayabilmektedir. Kullanıcı dokunmatik ekran üzerinden pişme sürecini grafiksel olarak takip edebilmekte ve aynı grafikteki verileri de kayıt altına alabilmektedir. Bu çalışmada, ekmek hamurunun pişme sürecindeki ağırlığının sıcaklığa göre değişimi incelenmiştir. Aynı ekmek hamurunun farklı gramajları benzer sıcaklıklarda pişirilmiş ve pişme süreleri arasındaki farklar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen verilere göre akıllı fırın tasarlanmış ve pişirme programları oluşturulmuştur.
In the world, studies on ovens that have high energy efficiency and ease of use are increasing day by day to make more efficient use of energy. Nowadays, control methods are developed in electric ovens and the data used for control are increased. In this study; various articles and patents have been examined in order to determine the factors affecting the characteristics such as energy consumption, cooking time, cooking programs and cooking quality in electric furnaces. As a result of the investigations, baking temperatures, cooking programs and cooking time were obtained in the ovens. This subject has been designed with a PLC controlled, touch screen electric oven, which can be controlled with an engineering point of view and taking into account the weight of the object to be cooked. The user can adjust the temperature control, cooking time and cooking program via the touch screen. The user can monitor the cooking process graphically via the touch screen and record the data in the same graph. In this study, the change in the weight of bread dough in the process of baking was investigated. The different weight in grams of the same bread dough were cooked at similar temperatures and the differences between cooking times were compared. According to the data obtained from these studies, smart oven was designed and cooking programs were created.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbqgPKmUTC2vXD0fftv7YXHMdnDW-y0YjdbsTJiQW84WC
https://hdl.handle.net/20.500.13091/697
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
551605.pdf4.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

228
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

312
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.