Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKöse, Faruk-
dc.contributor.authorGüzel, Muhammed Hüseyin-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:29:49Z-
dc.date.available2021-12-13T10:29:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZo-amJMGopKZnQ36rkeB9Goxe1nVj7OEVvbymbvlry07-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/689-
dc.description.abstractArtan nüfus ve gelişen teknoloji nedeniyle dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacının karşılanmasında çevre dostu yenilenebilir kaynakların kullanımı çok önemlidir. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışmalar ve yatırımlar hızla devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, potansiyeli ve sınırsızlığı göz önüne alındığında stratejik öneme sahiptir. Güneş bacaları, güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde ısınan havanın yükselmesi prensibi elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Bu çalışmada bir eğimli güneş bacası tasarlanmıştır. Tasarlanan eğimli güneş bacası Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde imal edilmiştir. Yarım daire şeklinde tasarlanan kolektörün çapı 6,4 m ve bacanın yüksekliği ise 8 m'dir. İmal edilen eğimli güneş bacasının kollektör ve baca kısımlarında sıcaklık ile hava hızı ölçümleri yapılmıştır. Deney düzeneğinin bulunduğu bölgenin güneş ışınım değerleri ölçülerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, eğimli güneş bacası güç santralinin ülkemiz enerji ihtiyacını karşılamada alternatif bir yöntem olabileceği düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractDue to increasing population and developing technology, the world's energy demand is increasing day by day. The use of environmentally friendly renewable resources is very important in meeting the increasing energy needs. In this manner, efforts and investments in Turkey as well as in the world continues rapidly. Among the renewable energy sources, the sun has a strategic importance because of its huge potential and unlimitedness. Solar chimneys are one of the methods that generate electricity using solar energy. In this method, the rise of hot air principle, is using in the production of electrical energy. In this study, sloped solar chimney was designed. The sloped solar chimney was manufactured at Konya Technical University Faculty of Engineering and Natural Science. The semicircular collector had a diameter of 6,4 m and the height of the chimney was 8 m. Temperature and air velocity measurements were made at different sections of the collector and chimney. The solar irradiation of the region where the test setup is located were measured and evaluated. As a result, it is believed that the sloped solar chimney power plant can be an alternative method to meet the energy need of our country.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.titleEğimli kollektörlü bir mikro güneş bacası güç sisteminin tasarımı, kurulumu ve deneylerinin yapılmasıen_US
dc.title.alternativeDesign and installation of a micro solar chimney power plant with sloped collector and performing experimentsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.institutionauthorGüzel, Muhammed Hüseyin-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid569033en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept07. 16. Department of Machinery and Metal Technologies-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
569033.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 22, 2023

Download(s)

48
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.