Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/689
Title: Eğimli kollektörlü bir mikro güneş bacası güç sisteminin tasarımı, kurulumu ve deneylerinin yapılması
Other Titles: Design and installation of a micro solar chimney power plant with sloped collector and performing experiments
Authors: Köse, Faruk
Güzel, Muhammed Hüseyin
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Artan nüfus ve gelişen teknoloji nedeniyle dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacının karşılanmasında çevre dostu yenilenebilir kaynakların kullanımı çok önemlidir. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışmalar ve yatırımlar hızla devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, potansiyeli ve sınırsızlığı göz önüne alındığında stratejik öneme sahiptir. Güneş bacaları, güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde ısınan havanın yükselmesi prensibi elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Bu çalışmada bir eğimli güneş bacası tasarlanmıştır. Tasarlanan eğimli güneş bacası Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde imal edilmiştir. Yarım daire şeklinde tasarlanan kolektörün çapı 6,4 m ve bacanın yüksekliği ise 8 m'dir. İmal edilen eğimli güneş bacasının kollektör ve baca kısımlarında sıcaklık ile hava hızı ölçümleri yapılmıştır. Deney düzeneğinin bulunduğu bölgenin güneş ışınım değerleri ölçülerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, eğimli güneş bacası güç santralinin ülkemiz enerji ihtiyacını karşılamada alternatif bir yöntem olabileceği düşünülmüştür.
Due to increasing population and developing technology, the world's energy demand is increasing day by day. The use of environmentally friendly renewable resources is very important in meeting the increasing energy needs. In this manner, efforts and investments in Turkey as well as in the world continues rapidly. Among the renewable energy sources, the sun has a strategic importance because of its huge potential and unlimitedness. Solar chimneys are one of the methods that generate electricity using solar energy. In this method, the rise of hot air principle, is using in the production of electrical energy. In this study, sloped solar chimney was designed. The sloped solar chimney was manufactured at Konya Technical University Faculty of Engineering and Natural Science. The semicircular collector had a diameter of 6,4 m and the height of the chimney was 8 m. Temperature and air velocity measurements were made at different sections of the collector and chimney. The solar irradiation of the region where the test setup is located were measured and evaluated. As a result, it is believed that the sloped solar chimney power plant can be an alternative method to meet the energy need of our country.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZo-amJMGopKZnQ36rkeB9Goxe1nVj7OEVvbymbvlry07
https://hdl.handle.net/20.500.13091/689
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
569033.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

32
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.