Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/648
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYıldız, Mustafa-
dc.contributor.authorGündoğdu, Arif Emre Kaan-
dc.date.accessioned2021-12-13T10:29:46Z-
dc.date.available2021-12-13T10:29:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmaKuFdxTaqMrwXlvGSBfnWR6eQPSJ-19av0LEkEZ67_8-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/648-
dc.description.abstractBu çalışmada, Karaman – Ulukışla Hızlı Tren demiryolu güzergâhında ve sanat yapılarında karşılaşılan problemler ve çözüm yollarına yönelik uygulamalar yer almıştır. Çalışma kapsamında demiryolu hattının KM: 139+100 – 139+750 ve KM: 160+450 – 160+850 arası geoteknik açıdan incelenmiş, zemin birimlerinin taşıma gücü, elastik oturma, konsolidasyon oturması, sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Güzergâhta tespit edilen geoteknik problemlerin çözümüne yönelik olarak derin karıştırma kolonu, jet grout, taş kolon, kaya dolgu alternatifleri incelenmiş, uygulanması mümkün ve ekonomik olarak uygun olabilecek yöntemle iyileştirilmiş zeminlerin mühendislik hesapları analitik ve nümerik olarak yapılmıştır. KM: 201+934'te Demiryolu – karayolu kesişimlerinde hemzemin durumunu ortadan kaldırmak için yapılması planlanan karayolu alt geçitinde top-down sistemi uygulamasına yer verilmiş, PLAXIS 2D bilgisayar programıyla inşaat kademeleri analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; oluşması beklenen deformasyonlar belirlenmiş, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this master thesis study, the problems encountered in Karaman - Ulukışla High Speed Train railway route and in the engineering structures and the applications related to the solutions were included. Within the scope of the study, the lithology of the railway line between KM: 139 + 100 - 139 + 750 and KM: 160 + 450 - 160 + 850 was investigated, bearing capacity, elastic and consolidation settlement, liquefaction analysis were performed. In order to solve the geotechnical problems detected on the railway line; deep mixing column, jet grout column, stone column, rock fill alternatives have been investigated, and the engineering calculations of the improved soils which can be applied and economically feasible are executed analytically and numerically. The railway - highway intersections at KM: 201 + 934, the top - down system application were described for the elimination of level crossing and the construction phases were analyzed with PLAXIS 2D computer program. As a result of the analyzes, the deformations expected to occur were determined and suggestions were given.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectCivil Engineeringen_US
dc.titleKaraman – Ulukışla hızlı tren hattı güzergâhı ve sanat yapılarında karşılaşılan geoteknik problemler ve çözümlerien_US
dc.title.alternativeGeotechnical problems and solution proposals of Karaman – Ulukisla high speed train route and engineering structuresen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage155en_US
dc.institutionauthorGündoğdu, Arif Emre Kaan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid570721en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File SizeFormat 
570721.pdf10.6 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

76
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.