Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/397
Title: Selçuk Üniversitesi yerleşkesi için sürdürülebilirlik alanında gelişim stratejisi
Other Titles: Strategy for sustainability development for Selcuk University campus
Authors: Doğan, Selim
Çokyürür, Muammer Zahit
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
GreenMetric
STARS
Sürdürülebilirlik değerlendirmeleri
Yerleşkede sürdürülebilirlik
Selçuk üniversitesi
Campus sustainability
GreenMetric
Selçuk University
STARS
Sustainability assessments
Issue Date: 2019
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez kapsamında Selçuk Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik değerlendirmeleri yapılmıştır. Değerlendirmelerde STARS ve GreenMetric sistemleri kullanılmıştır. Bu değerlendirme sistemleri katılımcı sayılarının çok olması ve ulaşılabilir veriler sağlamasından dolayı tercih edilmiştir. Değerlendirmelerin sonuçlarına göre üniversitede kısa (1-2 yıl), orta (3-4 yıl) ve uzun (4 yıldan fazla) vadelerde üniversitenin hangi konularda gelişebileceği mali açıdan incelenmiştir. Mali yatırıma ihtiyaç duyulan alanların neredeyse tamamının çevresel konuların olduğu ve sosyal ve ekonomik alanlarda politikaların eksikliklerinin puan kaybına sebep olduğu görülmüştür. Ayrıca üniversitede su kullanımı, binaların oturma alanı, sera gazları envanteri, üniversiteye gelen gerçek araç sayısı, toplam akademik ders sayısı, atık miktarı gibi verilerinin eksik olduğu ve bazı verilerin izlenmediği görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler ışığında üniversitedeki boşluklar ve fırsatlar ele alınmış ve geliştirilen stratejilerin GreenMetric ve STARS değerlendirmelerinde puan karşılıkları incelenmiştir. GreenMetric değerlendirmesinde kısa vadede %22.75, orta vadede %8.75, uzun vadede %1 puan artışı hesaplanmıştır. Kısa vadedeki artışla Selçuk Üniversitesi'nin ilk 100 üniversite arasına girilebildiği görülmüştür. STARS değerlendirmesinde ise kısa vadede %17.51, orta vadede %10.18, uzun vadede %2.27 puan artışı hesaplanmıştır. Bu puan artışlarıyla STARS değerlendirmesindeki büyük veri eksikliklerinden dolayı BRONZ derecesinden daha yüksek derece elde edilememiştir. Uzun vadedeki düşük puanların temel sebebinin verilerdeki eksiklik ve değerlerdeki değişimlerin öngörülememesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Within the scope of this thesis, the sustainability assessments of Selçuk University were made. STARS and GreenMetric systems were used in the evaluations. These evaluation systems were preferred because of the large number of participants and the availability of accessible data. According to the results of the evaluations, the subjects that the university can develop in short (1-2 years), medium (3-4 years) and long (more than 4 years) maturities were examined financially. Almost all of the areas in which financial investment is needed are environmental issues and the deficiencies of policies in social and economic areas cause loss of points. In addition, data such as water use in the university, living area of buildings, inventory of greenhouse gases, number of real vehicles coming to the university, total number of academic courses, amount of waste were missing, and these data were not monitored. In the light of the evaluations made, the gaps and opportunities in the university were discussed and the score equivalents of the developed strategies were evaluated in GreenMetric and STARS evaluations. In GreenMetric evaluation, points increased with created strategies 22.75% at short term, 8.75% at medium term and 1% at long term. With the increase in the short term, it has been observed that Selçuk University can be ranked among the top 100 universities. In STARS evaluation, points increased with created strategies 17.51% at short term, 10.18% at medium term and 2.27% at long term. Due to the large data deficiencies in the STARS assessment, these scores did not result in a higher BRONZE rating. It was concluded that the main reason for the long-term low scores was the lack of predictability of data and changes in values.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH0S7LbN-LakZWwT8E_VbdPEhUlbUkz-_J1BxrQLsYzpO
https://hdl.handle.net/20.500.13091/397
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
616886 (1).pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

152
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.