Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3799
Title: Bir kamu binasında işlev dönüşümü: Selçuklu Belediyesi hizmet masası ve kafeterya iç mekân uygulaması
Authors: Erdoğan, H. Abdullah
Erdoğan, Ebru
Yurtgün, H. Özlem
Keywords: Ofis
Kafeterya
Hizmet Masası
İç Mimari
İşlev Dönüşümü
Issue Date: 2021
Abstract: Çalışma ortamında çalışanların görevlerini ve sundukları hizmetleri verimli ve etkin olarak yerine getirebilmeleri, çalışma mekânında rahat çalışılabilmelerine, yeterince motive olmalarına ve iş yoğunluklarına bağlıdır. Çalışma alanlarının tasarımı, çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığı ve iş veriminin artırılması bağlamında çok büyük öneme sahiptir. Ayrıca mekân içerisinde kullanılan ofis araç-gereçleri de çalışanların performansı üzerinde etkin rol oynamaktadır. Çalışma alanındaki donatıların işlevselliği, mekânın kullanılabilirliği, mekân içerisindeki düzen, renk tercihleri, yeterli düzeyde aydınlatma sağlanması, havalandırmanın çalışmaya uygun koşullara getirilmesi, kullanılan araç-gereç ve materyaller, ısı seviyesi özellikle toplu çalışma alanlarında çalışanların iş yerine ve sorumluluklarına uyumunu sağlar, bu sayede çalışanın iş verimliliği üst düzeye çıkartılır. Bu çalışmada, Konya Selçuklu Belediyesi’nin zemin katında düşük yoğunluklu kullanılan bekleme ve kantin alanının, kullanıcıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yeniden işlevlendirme iç mekân projesi ve uygulaması değerlendirilmiştir. Çalışmanın içeriğinde verilen bilgilerin etkin şekilde sunulabilmesi için fiziksel iç mekân atmosferini oluşturan elemanlara -malzeme, ışık, renk, donatı ve dekoratif öğeler- göre değerlendirilmiştir. Çalışanlara kullanım rahatlığı sağlamak amacıyla yeniden tasarlanan giriş holü, hizmet masası (8 adet bireysel ofis alanı, bekleme alanı, çağrı merkezi) alanları ve kafeteryası, çalışanların talepleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak fiziksel iç mekân atmosferi kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda uygulanan tasarımın modern, yenilikçi ve dinamik kamu binası konsepti ile mümkün olduğunca net, kullanım kolaylığı sağlayan, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde planlanmasına dikkat edilmiş ve yeni bir mekân atmosfer algısı oluşturulmuştur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1110737
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3799
ISSN: 2687-5373
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
document - 2023-04-04T091402.801.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

12
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.