Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3765
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYılmaz, Sema-
dc.contributor.authorSungur, Cemil-
dc.date.accessioned2023-03-03T13:35:00Z-
dc.date.available2023-03-03T13:35:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2148-2683-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.804388-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1135898-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3765-
dc.description.abstractSon yıllarda ülkemizde meydana gelen yangınların sebebi olarak teknolojinin gelişmesine bağlı olarak artan elektrikli cihazların kullanımı gösterilmekte ve yazılan raporlarda elektrik kontağından çıkan yangın ifadesi kullanılmaktadır. Bu çalışmada kamu binalarında oluşabilecek elektrik enerjisi kaynaklı yangınlar için bir araştırma yapılmıştır. Bunun için kamu binalarında elektrik projesi dışında kullanılan elektrikli cihazların elektrik tesisatı üzerindeki olumsuz etkileri incelenmiştir. Bu olumuz etkilerin yanı sıra yıl içerisinde elektrik tüketimindeki artışlar ve bu artışların maddi olarak ülkemize getirdiği yük ve bundan elektrik tesisatının nasıl olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda pilot olarak seçilen kamu binasında, binanın inşası esnasında belirlenen elektrik projelerinin göz ardı edilerek proje dışı ve kontrolsüz alıcı elemanlar kullanılması bina kurulu gücünü artırmaktadır. Bina kurulu gücündeki artışlar mevcut enerji hatlarında aşırı yük, buna bağlı olarak aşırı ısınma ve yangına sebep olacağı belirlenmiştir. Ayrıca bu kontrolsüz enerji tüketiminin ciddi maliyet artışlarına sebep olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrik Enerjisi Tasarrufuen_US
dc.subjectSu Isıtıcılarıen_US
dc.subjectElektrik Sobalarıen_US
dc.subjectDemand Gücüen_US
dc.subjectKamu Binalarında Enerji Tasarrufu Electric Energy Savingen_US
dc.subjectWater Heatersen_US
dc.subjectElectric Stovesen_US
dc.subjectDemand Poweren_US
dc.subjectEnergy Savings in Public Buildingsen_US
dc.titleKamu Binalarında Proje Dışı Kullanılan Elektrikli Cihazların Yangın Oluşumuna ve Elektrik Tüketimindeki Artışa Etkilerinin Belirlenmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.804388-
dc.departmentKATÜNen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issueEjosat Özel Sayı 2020 (ICCEES)en_US
dc.identifier.startpage226en_US
dc.identifier.endpage230en_US
dc.institutionauthor-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.identifier.trdizinid1135898en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.04. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.804388-1324557.pdf702.09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

8
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.