Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3760
Title: Kriminal İnceleme İçin Vücut Sıvılarının Zamana Bağlı Değişiminin Hiperspektral Görüntüleme İle Belirlenmesi
Authors: Hatipoğlu, Rıdvan Safa
Canan, Süleyman
Ceylan, Murat
Keywords: Hiperspektral görüntüleme
Adli Tıp Görüntüleme
Kriminal Görüntüleme Hyperspectral Imaging
Forensic Imaging
Criminal Imaging
Issue Date: 2020
Abstract: Hiperspektral görüntüleme yöntemleri askeri uygulamar, kimyasal analizler, tarım alanı analizeleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Görüntünün kaydedilmesi esnasında her piksel değerine objeden yansıyan ışığın dalga boyları kaydedilerek oluşturulan matris verileri ile hipersipektral görüntü elde edilmektedir. Hiperspektral görüntüleme ile görünür dalga boyu (400- 700nm) haricinde kızıl ötesi gibi diğer dalga boylarına ait veriler de elde edilmektedir. Bu veriler yardımı ile spektral imzalar elde edilmektedir. Hiperspektral görüntüleme uygulamaları çoğunlukla görünür ışıkta aynı renge sahip birbirine karışmış birçok bileşenin ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışamda genel kullanınım aksine, hiperspektral görüntüleme yöntemi nesnelerin spektral imzasının zamanla değişimini konu almaktadır. Kriminal incelemelerde kullanılan görüntüleme yöntemi RGB kameralar ile sağlanmakta ve olay yerine ait incelemeler bu görüntüler üzerinden yapılmaktadır. Olay yerinden alınan görüntülerin laboratuvar ortamında incelenmektedir. Laboratuvar ortamında incelenmesi yerine taşınabilir bir sistemle olay yerinde inceleme ve sonuç elde etmeye yönelik yapılan bu çalışmada numunelerin zaman bilgileri tespit edilmesi hedeflenmiştir. Buradaki zaman bilgisi, olayın meydana geliş süresini analiz etmeyi içermektedir. Bu çalışmada ortam aydınlatması için halojen lamba, görüntü kaydı için 400-100 nm dalga boylarında görüntü kaydı yapan hiperspektral kamera kullanılmıştır. Hiperspekral kamera ile elde edilen olay yerindeki vücut kalıntılarının (kan, tükürük, idrar) spekral imazaları elde edilmiştir. İlgili alana ait temiz yüzeyden alınan spektral imza ile karşılaştırılarak elde edilen zamana bağlı değişim grafiklerindeği yoğunluk değerleri, vücut kalıntılarının olay yerinde ne kadar zamandır kaldığına dair bilgileri barındırdırdığı görülmüştür.
URI: https://doi.org/10.31590/ejosat.803377
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1131420
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3760
ISSN: 2148-2683
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31590-ejosat.803377-1321235.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

6
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.