Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3600
Title: Yapay açıklıklı radar interferometri (INSAR) tekniği ve deformasyonlar üzerine uygulama alanları
Other Titles: Interferometric synthetic aperture radar (INSAR) technique and applications on deformations
Authors: Ceylan, Ayhan
Gürbüz, Furkan
Keywords: InSAR
İnterferogram
İnterferometri
Radar Görüntüleri
Yüzey Deformasyonu
InSAR
Interferogram
Interferometry
Radar Images
Surface Deformation
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapay Açıklıklı Radar İnterferometri (InSAR) Tekniği, uzaktan algılamada kullanılan jeodezik bir radar tekniğidir ve bu teknik yersel ölçümlere ihtiyaç duymaz. InSAR, uydu arasındaki dalgaların içerisinde yer alan fazdaki meydana gelen farkları temel alarak iki veya daha fazla sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntüsü kullanmaktadır. Bu sayede yüzeyde meydana gelen deformasyonları interferogramlar elde ederek belirler. Diğer ölçme tekniklerine nazaran belirli bir zaman aralığında her türlü hava koşulunda, geniş alanlarda (100 km) ve cm (± 2cm) hassasiyetinde ölçüm olanakları sağlayabilir. Aynı zamanda InSAR yönteminin yalnız uydunun bakış doğrultusunda meydana gelen değişimleri belirlemesine rağmen izlenen tüm bölge hakkında orta çözünürlükte veri sağladığı saptanmıştır. Araştırmalar sonucunda, InSAR'ın uygulama alanlarının geniş olması nedeniyle başta yer kabuğunda meydana gelen deformasyonlar olmak üzere birçok farklı alanda yararlanılabilecek bir teknik olduğu saptanmıştır. InSAR yer bilimlerinde en fazla çökme ve heyelan kaynaklı deformasyonlar deprem kaynaklı oluşan yer kabuğundaki deformasyonların belirlenmesinde kullanılır. Yüksek Lisans düzeyinde yapılmış bu çalışmanın amacı daha önceki yıllarda yapılan birçok çalışma birleştirilerek SAR İnterferometri tekniği kullanılarak deformasyon meydana gelmiş bölgelerin yeniden haritalanması ve ilerleyen zamanlarda meydana gelebilecek deformasyonların izlenmesinde önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Bu kapsamda InSAR'ın ne olduğu anlatılmış olup yöntemleri, çalışma prensibi, veri işleme adımları ve InSAR tekniği kullanılarak yapılan deformasyon belirleme çalışmaları belirtilmiştir.
Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) is a geodetic radar technology used in remote sensing that does not need terrestrial measurements. This geodetic approach generates maps of surface deformation utilizing changes in phase of waves returning to the satellite from two or more synthetic aperture radar (SAR) images. In comparison to other measuring methods, it can give measurement possibilities in a certain time frame, in all-weather situations, covering large regions (100 km), and with precision of cm (±2cm). At the same time, although the InSAR method only detects the changes in the satellite's direction of view, it has been determined that it provides medium resolution data about the entire monitored region. According to studies, it has been determined that InSAR is a technique that can be used in many different areas, especially deformations in the earth's crust, due to its wide application areas. InSAR is primarily used in earth sciences to assess collapse and landslide deformations, as well as deformations in the earth's crust that occur earthquakes. By merging various research done in previous years, it is believed that the work done as part of the Master's Degree will play a significant role in remapping deformation locations utilizing the SAR Interferometry technology and monitoring deformations that may occur in the future. In this context, several research on the issue are explored, as well as what InSAR is, its methodology, operating principle, and data processing procedures.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCO1YhRniDEq3ytizo7waetB03ORPHBUTFkK_9mObNyyK
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3600
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
742937.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

408
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

78
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.