Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3523
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArgun, Mehmet Emin-
dc.contributor.authorÖztürk, Aslıhan-
dc.date.accessioned2023-02-22T18:11:59Z-
dc.date.available2023-02-22T18:11:59Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYe-9DocfCcXfTCQmZLQT_7EeKJ-SLh0I0-LGVs3Q914G-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3523-
dc.description.abstractu tez çalışmasında meyve işleme sektöründe atık olarak meydana gelen portakal kabuklarında bulunun değerli bileşenlerin geri kazanılması için süperkritik-CO2 (SK- CO2) ekstraksiyonu, soxhlet ekstraksiyonu ve ultrason destekli ekstraksiyon yöntemleri kullanılmıştır. Portakal kabuğundaki fenolik maddelerin SK-CO2 ile ekstraksiyon verimini etkileyen; sıcaklık (40 – 61,5 oC) ve basınç, (8,5 – 31,5 MPa) gibi temel işletme parametreleri Box-Behnken yöntem metodolojisi kullanılarak tasarlanmıştır ve parametrelerin geri kazanıma etkisi araştırılmıştır. Soxhlet ekstraksiyon yöntemi ve ultrason destekli ekstraksiyon yönteminde çözücü olarak etanol kullanılarak %50, %80, %100 etanol/su oranlarında 2 saatlik ekstraksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ekstaktlarda toplam fenolik madde (TF), antioksidan aktivite (AA) ve toplam flavonoid madde (TFM) içeriği analizleri gerçekleştirilerek verim kıyaslaması yapılmıştır. Süperkritik ekstraksiyonda en iyi TF kazanımı 61,5oC ve 20 MPa da 8,5 mg GAE/g KM olarak bulunurken, bu değer soxhlet ekstraksiyonunda 22,5 mg GAE/g KM, ultrason destekli ekstraksiyon yönteminden ise 36,8 mg GAE/g KM olarak bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, valuable components of orange peels, which are generated as waste in fruit processing industry, were recoverd by using Supercritical-CO2 extraction (SK- CO2), Soxhlet extraction and ultrasound assisted extraction methods. Basic operating parameters which influence the extraction efficiency of the phenolic substances such as extraction time, temperature (40 – 61.5 C), pressure, (8.5 –31.5 MPa) were designed using Box-Behnken methodology and the effects of parameters on recovery were investigated. In the Soxhlet extraction method and ultrasound assisted extraction method, extraction processes were carried out at 50%, 80%, 100% ethanol/water ratios in a 2-hour extraction period. Comparisons of the recovery efficiencies were carried out by analyzing total phenolic content (TF), antioxidant activity and total flavonoid content (TFC) in the extracts. Maximum recovered TF in SK-CO2 extraction was found as 8.5 mg GAE/g DM at 61.5 C, 20Mpa, this value was found as 22.5 mg GAE/g DM in Soxhlet extraction and 36.8 mg GAE/g DM in ultrasound assisted extraction methods.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherKonya Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEnvironmental Engineeringen_US
dc.subjectAnahtar kelimeen_US
dc.subjectKeyworden_US
dc.subjectAnahtar kelime yöntemien_US
dc.subjectKeyword methoden_US
dc.titleNarenciye atıklarında bulunan fonksiyonel bileşiklerinayrıştırılması ve toplam fenol açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeSeparation of functional compounds in citrus wastes and evaluation of total phenolen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.institutionauthorÖztürk, Aslıhan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid754865en_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.