Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3521
Title: Arazi tipi güneş enerji santrallerinin verimlilik analizi: Konya örneği
Other Titles: Efficiency analysis of land type solar power plants: The case of Konya
Authors: Seyfi, Levent
Asma, Bahadır
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Simülasyon =
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüz dünyasında enerji ihtiyacı hızla arttığı gibi fosil yakıtların ömrü de gün geçtikçe kısalmaktadır. Hatta enerji kaynakları yüzünden ülkelerin siyasi gerilimleri bile söz konusu olabilmektedir. Fosil yakıtların tükenme eğiliminde olması ve çevreyi kirletiyor olmasından dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar son yıllarda hızla artmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş önemli bir yer tutmaktadır. Güneş enerji santralleri hem arazi üzerine hem de binaların çatıları üzerine kurularak kullanıcılara temiz enerji sunmaktadır. Güneş enerji santralleri kurulmadan önce simülasyon programları ile projeyi pc ortamında gerçekleştirerek tasarımda oluşabilecek hataları ve üretim miktarının tahminini yapmak mümkündür. Böylece gerçekleştirilecek santralin verimini en yüksek seviyeye çıkarmak söz konusu olabilmektedir. Bu tez çalışmasında Konya bölgesinde kurulumu yapılmış olan arazi tipi güneş enerji santralinde kullanılan mevcut donanımlar seçilerek PV*SOL ve PVsyst simülasyon programlarından elde edilen verilerle geçmiş dönemlerin gerçek üretim verisi kıyaslaması yapılarak verim analizi yapılacaktır. Ayrıca, simülasyon programlarında farklı versiyon seçimi ile elde edilecek üretim verileri kıyaslanacaktır. Böylece kurulumu yapılacak güneş enerji santrallerinde maksimum verimin ve dolayısıyla minimum amortisman süresinin elde edilmesi hedeflenmektedir.
In today's world, energy needs are increasing rapidly, and the lifespan of fossil fuels is getting shorter day by day. There may even be political tensions of countries due to energy resources. Investments in renewable energy sources have increased rapidly in recent years due to the tendency of fossil fuels to run out and pollute the environment. The sun has an important place among renewable energy sources. Solar power plants are installed both on the land and on the roofs of the buildings and offer clean energy to the users. Before solar power plants are installed, it is possible to estimate the errors that may occur in the design and the production amount by performing the project in a PC environment with simulation programs. Thus, it is possible to maximize the efficiency of the power plant to be built. In this thesis, the current equipment used in the land type solar power plant installed in the Konya region will be selected and the efficiency analysis will be made by comparing the data obtained from the PV*SOL and PVsyst simulation programs with the actual production data of the past periods. In addition, the production data to be obtained by choosing different versions in simulation programs will be compared. Thus, it is aimed to achieve the maximum efficiency and thus the minimum amortization period in the solar power plants to be installed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYcLCF_j2afQ9cjQl652dh41ZaddPnCwBJhZup1xo3VVZ
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3521
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
750095.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Dec 9, 2023

Download(s)

22
checked on Dec 9, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.