Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3256
Title: Çok amaçlı mühendislik tasarımı ve kısıtlı problemler için hibrit birçok amaçlı optimizasyon algoritması
Authors: Karakoyun, Murat
Kodaz, Halife
Keywords: Çok Amaçlı Optimizasyon
Gri Kurt Optimizasyonu
Mühendislik Tasarımı
Pareto Teoremi.
Issue Date: 2021
Abstract: Gerçek dünya problemlerine bakıldığında çoğunun birden fazla hedefi gerçekleştirmeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu problemlerin çözümü için kullanılan birçok klasik yöntem mevcuttur. Klasik yöntemlerin çözüm geliştirme noktasında farklı sebeplerden dolayı eksik kalması araştırmacıları farklı yaklaşımlar geliştirmeye yöneltmiştir. Genellikle doğada sürü halinde yaşayan hayvanların veya farklı yaşam alanlarına sahip bitkilerin davranışlarından esinlenilerek geliştirilen doğa esinli algoritmalar bu yaklaşımlardan bir tanesi olmuştur. Bu çalışmada, tek amaçlı problemlerin çözümü için geliştirilmiş olan kurbağa sıçrama (SFLA) ve gri kurt optimizasyonu (GWO) algoritmaları hibrit bir şekilde kullanılarak çok amaçlı optimizasyon problemlerine uygulanmıştır. Önerilen algoritma bazı çok amaçlı mühendislik tasarımı ve çok amaçlı kısıtlı problemlerin üzerinde uygulanmıştır. Önerilen algoritmanın performansı NSGA-II, IBEA, MOCell ve PAES algoritmalarının performansı ile kıyaslanmıştır. Performans karşılaştırma metriği olarak HV, IGD, Spread ve Epsilon metrikleri kullanılmıştır. Performans analizi; elde edilen ortalama sonuçlar, Friedman sıralama testi ve Wilcoxon anlamlılık testi ile yapılmıştır. Deneysel sonuçlar, önerilen algoritmanın diğer algoritmalardan daha başarılı sonuçlar ürettiğini göstermiştir.
URI: https://doi.org/10.21923/jesd.930887
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1128936
https://hdl.handle.net/20.500.13091/3256
ISSN: 1308-6693
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.21923-jesd.930887-1744128.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

22
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.