Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3176
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBilgen, Burhaneddin-
dc.contributor.authorİnal, Cevat-
dc.date.accessioned2022-11-28T16:54:45Z-
dc.date.available2022-11-28T16:54:45Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2149-3367-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.1066483-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.1066483-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1135125-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3176-
dc.description.abstractYerkabuğunda ve mühendislik yapılarında deformasyonların izlenmesi ve analizi jeodezinin önemli konuları arasında yer almaktadır. Deformasyonların izlenmesi amacıyla genel olarak referans ve obje noktalarından oluşan bir jeodezik ağ oluşturulur. Ağ noktalarındaki hareketler analiz edilerek deformasyon araştırması yapılır. Bu hareketlerin belirlenmesine yönelik ölçmeler klasik teknikler ile yapılabileceği gibi GNSS teknikleriyle de yapılabilmektedir. Statik konum belirleme yöntemi, bu tür hassas jeodezik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada; GNSS tekniğinin düşey yönlü deformasyonları belirleyebilme kapasitesi araştırılmıştır. Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Kampüs alanında bir mikro jeodezik ağ tasarlanmıştır. Tasarlanan ağda obje noktası üzerine sanal deformasyonlar oluşturmaya yarayan bir düzenek yerleştirilmiş ve düşey yönde sanal deformasyonlar meydana getirilerek periyot ölçüleri gerçekleştirilmiştir. Periyot ölçüleri Bernese v5.2 bilimsel GNSS yazılımı ile değerlendirilmiş, GNSS ağlarında deformasyon analizi gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen yazılım kullanılarak İteratif Ağırlıklı Benzerlik Dönüşümü Yöntemiyle analiz edilmiş ve belirlenen deformasyonlar ölçü günlerindeki iyonosferik aktiviteler de dikkate alınarak sanal deformasyon değeriyle kıyaslanmıştır. Analizler sonucunda sanal deformasyon değeriyle uyuşumlu vektörel deformasyon büyüklükleri elde edilmiş ve koordinat bileşenleri yönündeki hareket büyüklüklerinin de düzenek üzerinde verilen sanal deformasyon miktarıyla uyuşumlu olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isotuen_US
dc.relation.ispartofAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBernese v5.2en_US
dc.subjectDeformasyon Analizien_US
dc.subjectGNSSen_US
dc.subjectIWSTen_US
dc.titleGNSS Tekniği ile Düşey Yöndeki Deformasyonların Araştırılmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.1066483-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage615en_US
dc.identifier.endpage625en_US
dc.institutionauthorBilgen, Burhaneddin-
dc.institutionauthorİnal, Cevat-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1135125en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tu-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.08. Department of Geomatic Engineering-
crisitem.author.dept02.08. Department of Geomatic Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.35414-akufemubid.1066483-2226060.pdf630.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.