Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/3099
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTelli, Nihat-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:51:32Z-
dc.date.available2022-10-08T20:51:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1308-0679-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.47027/duvetfd.911848-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/508596-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/3099-
dc.description.abstractAraştırmada, Konya ilinde satışa sunulan Yeşil peynirlerin biyojen amin içerikleri ile bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri değerlendirildi. Araştırma materyali olarak piyasadan temin edilen 50 adet Konya Yeşil peyniri örneği kullanıldı. Araştırma k apsamında tespit edilen biyojen aminler olan tiramin (50/50), histamin (50/50), kadaverin (44/50), putresin (39/50), triptamin (32/50) ve feniletilamin (24/50) için ortalama değerler sırasıyla; 229.41±95.63, 148.21±55.52, 45.34±29.52, 29.03±27.24, 3.14±2.70 ve 2.30±2.37 mg/kg olarak bulundu. Örneklerde toplam biyojen amin ortalamaları 457.45±122.23 mg/kg olarak tespit edilirken spermidin ve spermin varlığı saptanmadı. Tiramin ve histamin miktarlarının toplam biyojen amin ortalamalarının ~ %82’sini oluşturduğu gözlemlendi. Fizikok imyasal analizlerde örnekler ortalamalarının kuru madde için %53.57±2.69; tuz için %5.82±0.81, asitlik (L.A cinsinden) için %1.13±0.18, pH için 6.21±0.37 ve aw için 0.948±0.01 olduğu belirlendi. Yapılan renk ölçümleri sonucunda; L değerlerinin 66.43 ile 83.11, a parametresinin ? 4.54 ile ? 2.59 ve b parametresinin de 11.44 ile 20.62 arasında değiştiği saptandı. TMAB, Lactobacillus, Streptococcus ve Lactococcus için ortalama değerler 7.44±0.58, 6.47±0.26 ve 7.09±0.40 log KOB/g düzeylerindeydi. Bu çalışma, çiğ sütten üretilen Konya Yeşil peynirinin biyojen amin konsantrasyonlarının ve satış noktalarında biyojen amin oluşumuna neden olabilecek faktörlerin izlenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Özellikle baskın biyojen amin türleri göz önüne alındığında Yeşil peynir üretim hattı, depolama, sevkiyat ve sat ış yerlerinde hijyenik koşulların oluşturulmasının tüketici sağlığının korunması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKonya Yeşil Peynirlerinin Biyojen Amin İçerikleri ile Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.47027/duvetfd.911848-
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage95en_US
dc.institutionauthorTelli, Nihat-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid508596en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept07. 24. Depatment of Food Processing /FoodTechnology Programme-
Appears in Collections:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Koleskiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.47027-duvetfd.911848-1692921.pdf337.32 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

10
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.