Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖztürk, Oğuzhan-
dc.date.accessioned2022-10-08T20:50:00Z-
dc.date.available2022-10-08T20:50:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.1039416-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/509009-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2965-
dc.description.abstractUçucu kül, cüruf, metakaolin gibi endüstriyel yan ürünlerin alkali aktivatörlerle aktive edilmesiyle üretilen jeopolimer esaslı malzemeler, Portland çimentosu (PÇ) esaslı kompozitlerle rekabet eden mühendislik özelliklerine sahiptir. Ancak, hali hazırda PÇ üretim hacimleriyle karşılaştırıldığında, daha yaygın olarak kullanılması için farklı endüstriyel yan ürünlerle hammadde kaynaklarını çeşitlendirmek gerekmektedir. Bu anlamda, kalsiyum (Ca) tabanlı kolemanit, sodyum (Na) tabanlı tinkal ve hem kalsiyum hem de sodyum tabanlı üleksitin çimento içermeyen jeopolimerli karışımlarda değerlendirilmesi, bu tür bor minerallerini PÇ esaslı kompozitlerdeki kullanımına kıyasla daha değerli kılabilir. Bu çalışmada, kolemanit, üleksit ve tinkal esaslı bor minerallerinin bağlayıcı olarak jeopolimer üretiminde kullanılmasının mekanik özelliklere ve mikro yapı etkilerine dair araştırma ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlarda kolemanit ve üleksitin mekanik özellikleri kötüleştirmesine rağmen, tinkal ikamesinin %100 cüruf içeren referans karışımları ile kıyaslanabilir olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları, kolemanit ve üleksitten ziyade, tinkalin ikame olarak kullanıma daha uygun olduğunu göstermektedir. Ancak tinkalin bağlayıcı olarak ikamesinin yanında, alkali aktivatör olarak parametrik şekilde sınanarak boroaluminosilikatların daha kapsamlı olarak ayırt edilmesi gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKonya mühendislik bilimleri dergisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMekanik özellikleren_US
dc.subjectJeopolimeren_US
dc.subjectMikro yapıen_US
dc.subjectBor Boronen_US
dc.titleFARKLI TÜR BOR MİNERALLERİNİN JEOPOLİMER ESASLI HARÇLARIN MEKANİK VE MİKRO YAPI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.1039416-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage162en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.institutionauthorÖztürk, Oğuzhan-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid509009en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.02. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.1039416-2143565.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

10
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.