Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2891
Title: Betonarme silindirik su depolarında çeşitli etkenlerin davranış ve maliyet üzerindeki etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effect of various factors on behavior and cost in reinforced concrete cylindrical water tanks
Authors: Öztürk, Murat
Türkmen, Fatma Nur
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Depolar geçmişten günümüze, çeşitli tüketim maddelerini saklamak, korumak amacıyla kullanılmıştır. Zaman içerisinde depolar; kullanılan malzemenin cinsine, konumuna, şekline, kat ve göz adedine göre çeşitlilik göstermiştir. Yapılan çalışmada; Konya ve Kocaeli olmak üzere farklı deprem riskleri içeren iki ilde yer alan, farklı zemin sınıfları, depo yükseklikleri, depo çapları gibi parametreler göz önüne alınarak SAP2000 v23 programı yardımıyla modellenmiş olan 24 farklı yerüstü betonarme silindirik su deposunun tasarımları yapılarak davranış ve maliyet farklılıklarının ortaya konulmuştur. Farklı hacimlere sahip su depolarında maliyet de göz önüne alınarak optimum çap/yükseklik (D/H) oranları belirlenmiştir. Depoların maliyetinde depo hacmi, çapı, yüksekliği, deponun yapılacağı yerin zemin sınıfı gibi pek çok parametre etkili olmuştur. Aynı hacim, çap ve yüksekliklerdeki depolarda, deponun inşa edileceği iller ve zemin sınıfları belirleyici olmuştur. 2500 m3 ve 7500 m3 hacimli depolarda çap/yükseklik (D/H) oranları 3, 6 ve 9 olarak verilmiştir. Bu oranlara göre depoların maliyetleri kıyaslanmıştır.
Warehouses have been used to store and protect various consumer goods from past to present. Over time, warehouses have varied according to the type, location, shape, number of floors and eyes of the material used. In the study, in Konya and Kocaeli which are located in two different earthquake risks, 24 different above-ground reinforced concrete cylindrical water tanks, which were modeled with the help of the SAP2000 v23 program, taking into account the parameters such as different soil classes, tank heights, tank diameters were designed and the differences in behavior and cost were revealed. Optimum diameter/height (D/H) ratios were determined for water tanks with different volumes, taking into account the cost. Many parameters such as warehouse volume, diameter, height, floor class of the place where the warehouse will be built have been effective in the cost of warehouses. In the warehouses of the same volume, diameter and height, the cities where the warehouse will be built and the ground classes have been decisive. The diameter/height (D/H) ratios are given as 3, 6 and 9 for the warehouses with a volume of 2500 m3 and 7500 m3. The costs of the warehouses were compared according to these ratios.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkvNxTQrIivJnQchEre_n6nhkFxlPlyg8QrbzLaqIhfdJ
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2891
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
739675.pdf5.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

4
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.