Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2870
Title: Koyun yünü katkılı kerpicin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri
Other Titles: Some physical and mechanical properties of sheep wool added adobe
Authors: Keskin, Ülkü Sultan
Türk, Kazım
Tiryaki, Ozan
Keywords: Mimarlık
Architecture
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Yapı malzemesi olarak çamurun, insan tarafından kullanılma tarihi, kendi mevcudiyeti kadar eskidir. Mağaralardan kurtulan ilk insan, varlığını korumak için kendine bir barınak yapma ihtiyacı hissettiğinde taş, toprak, su ve ağaç gibi en tabi malzemeleri bulmuş ve bunları kullanmıştır. Toprak ve suyun harmanlanıp, saman katılmasıyla elde edilen kerpiç malzemesi de yıllarca yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Hem ekonomik hem de rahat temin edilebilir olması başlıca avantajları arasındadır. Bununla birlikte, çağımızın hatta insanlık tarihi boyunca doğal olaylar ile içli dışlı olan yapılarımızın bu doğal olaylara dayanım göstermesi beklenmektedir. Gerekli olan bu dayanımı sağlamak için de yüz yıllardır yapı malzemesi olarak kullanılan kerpiç malzemesi farklı özellikteki malzemeler ile geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, kerpiç malzemesine toprak ağırlığının %10'u kadar alçı, saman ağırlığının %3, %6, %9 ve %12'si kadar koyun yünü ve samanın yerine cam elyaf katılarak hem dayanım hem de geçirimlilik üzerindeki etkileri incelenmiştir. İnceleme neticesinde koyun yünlü katkılı kerpicin hem kendi içerisinde hem de geleneksel ve cam elyaf katkılı kerpice göre eğilme, basınç, ultra ses hızı ve radyasyon geçirimsizliği deneylerinde daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Yapılan bu deneylerin sonuçlarından hareketle koyun yünü katkılı kerpicin daha dayanıklı ve geçirimsiz bir malzeme olduğu görülmüştür.
The history of human use of mud as a building material is as old as its own existence. When the first person to escape from the caves felt the need to build a shelter for himself in order to preserve his existence, he found and used the most natural materials such as stone, soil, water and wood. The adobe material obtained by blending soil and water and adding straw has been used as a building material for years. Its main advantages are that it is both economical and easily available. However, it is expected that our structures, which are closely associated with natural events throughout our age and even human history, will show resistance to these natural events. In order to provide this required strength, adobe material, which has been used as a building material for centuries, has been tried to be developed with materials with different properties. In this study, the effects on both strength and permeability were investigated by adding gypsum up to 10% of the soil weight, sheep wool up to %3, %6, %9 and %12 of the straw weight, and glass fiber instead of straw. As a result of the examination, it has been observed that adobe with sheep wool additives gives better results both in itself and in bending, pressure, ultra sound velocity and radiation impermeability tests compared to traditional and glass fiber added adobe. Based on the results of these experiments, it has been seen that adobe with sheep wool is a more durable and impermeable material.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFko8Swom74a27jGJ6wM8Lp2prJiWp0LDK29BQSXaRTWh7
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2870
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
733202.pdf5.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

318
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

6
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.