Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2831
Title: İkiyüzlü Bir Terim Olarak ‘Yaya’ Üst Geçitleri
Authors: Meşhur, Mehmet Çağlar
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Yaya Üst Geçit
Ulaşım Güvenliği
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Mimarlık
Abstract: Yayaların hayatını kolaylaştırdığı, can ve mal kayıplarını önlediği savunulan ‘yaya’ üst geçitlerinin inşasında gerçekten yayalar için mi kaygılanılmaktadır? Yerel yönetimlerin kente kazandırılmış projeler olarak gördüğü ve sıklıkla reklamını yaptığı ‘yaya’ üst geçitleri, bilimsel verilere dayanan ulaşım politikaların bir ürünü müdür? Yoksa yanlış / hatalı ulaşım kararlarının kaçınılmaz bir sonucu mudur? Özünde bu sorulara cevap aramayı hedefleyen yazıda, içinde barındırdığı çelişkilere karşın yerel yönetimlerce kent ve kentli için bir lütuf gibi gösterilen, kentlilerin de bir çözüm olarak kanıksadığı ‘yaya’ üst geçitlerinin sorgulanması ve bu konudaki tartışmaların doğru bir temele oturtulması amaçlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2831
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makale-.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

30
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.