Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/265
Title: Harita Projeksiyonları ve Nümerik Analiz
Other Titles: Map Projections and Numerical Analysis
Authors: Bildirici, İbrahim Öztuğ
Keywords: Jeoloji
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Issue Date: 2019
Abstract: Harita projeksiyonları problemlerinin çözümünde çeşitli nümerik analiz yöntemlerine gerek duyulur. Doğrusal olmayan denklemlerin iteratif çözümü yaygın kullanılır. Kaynaklarda çok fazla ele alınmamasına rağmen nümerik türevin pratik olarak kullanımı mümkündür. Nümerik türev deformasyon araştırmasında, doğrusal olmayan denklem çözümleri ise ara değişken kullanılan gerçek anlamlı olmayan projeksiyonlarda ve ters projeksiyon uygulamalarında kullanılır. Bu çalışmada yöntemlerin uygulamaları örnekler üzerinde tartışılmış, parametre önerileri yapılmıştır.
There are certain numerical analysis methods that have been used in solving map projection problems. In this study methods such as numerical derivation and solving nonlinear equations are introduced, and their usage possibilities are discussed. Additionally, parameter suggestions, and special numerical approaches are given.
URI: https://doi.org/10.29128/geomatik.521988
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJM09EUTFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13091/265
ISSN: 2564-6761
2564-6761
Appears in Collections:Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections

Files in This Item:
File SizeFormat 
ddd867d5-4345-4c7c-95ab-249e0658445f.pdf387.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

26
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.