Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2535
Title: Konut Dokularının Tarihsel Süreçte Morfolojik Değişimi : Akşehir Örneği
Authors: Altun, Murat Ferit
Topçu, Mehmet
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Akşehir
Kentsel Morfoloji
Konut Dokusu
Konut Tipolojisi
Tarihsel Değişim
Issue Date: 2022
Publisher: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Abstract: Kentsel morfoloji, bir yapı ölçeǧi veya yerleşim dokusundaki oluşum ve dönüşüm süreçlerini tarihsel dönemler açısından inceleyen ve mekansal kimliǧi çok boyutlu olarak ortaya koyan ve analiz eden bir çalışma alanıdır. Bu doǧrultuda çalışmanın amacı; bulunduǧu dönemlerin kültürünün, yaşayış şeklinin ve beklentilerin etkisi ile biçimlenmiş bir şehrin tarihsel süreç içerisindeki fiziksel deǧişimlerini incelemek ve bugünkü eski ve yeni kentsel dokuları arasındaki morfolojik farkları ve benzerlikleri ortaya koymak ve deǧerlendirmektir. Çalışma yaklaşımına uygun örneklem alanı olarak tarihi kimliǧe sahip Akşehir Kenti seçilmiştir. Akşehir kenti geçmişi Neolitik çaǧa kadar dayanmakta olan eski ve tarihi bir yerleşim yeridir. Kent merkezinde tarihi dokunun yer aldıǧı yaklaşık 48 hektarlık tescillenmiş Kentsel Sit Alanı bulunmaktadır. Kentsel sit içerisinde tarihi ticaret merkezi olan arasta alanı da mevcut- tur. Yeni gelişen şehrin ticaret merkezi arasta alanının çevresinde bir MİA alanı oluşturmakta ve yeni şehir yerleşim alanı da bu alanın devamında gelişmiştir. Çehrin doǧal ve fiziksel eşikleri etkisinde kent bugünkü morfolojik biçimini almıştır. Örnek olarak seçilen Akşehir Kentinin 1800-1950 yılları arası dönemi, 1950-2000 yılları arası dönemi ve 2000 yılı sonrası dönemi yansıtan, her biri yaklaşık 5 ha büyüklüǧünde 3 adet konut dokusu örneklem alanı seçilmiştir. Bu örneklem alanlarının karşılaştırmalı mekânsal analizleri yapılarak benzer ve farklı yönleri deǧerlendirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2535
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konut+Dokularının+Tarihsel+Süreçte+Morfolojik+Değişimi_+Akşehir+Örneği.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Nov 29, 2022

Download(s)

14
checked on Nov 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.