Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2509
Title: Uluslararası Mega Projeler ve İstanbul'a Olası Etkileri
Authors: Eren, Fatih
Fakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Keywords: Şehir Planlama
İstanbul
Mega Projeler
Ekonomik Büyüme
Urban Planning
Mega Project
Economic-Growth
Istanbul
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Nobel
Abstract: Dünya mega projeler çağına girmiş bulunmaktadır. Her ülke ekono-misini büyütmek temel gayesiyle büyük ölçekli projeler planlamakta vehayata geçirmektedir. Küresel neoliberal ekonomi politikalarının dünyadayaygınlaşması, ülkeler ve şehirler arası ekonomik yarışı körüklemiş bu du- rum mega projeler geliştirme fikrini hem merkezi hem yerel yönetimleraçısından cazip hale getirmiştir (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen vd.,2011; Albrechts, 2015). Büyüme ve gelişmenin lokomotifi olarak görülen küresel şehirler, en çok mega proje geliştirilen yerler durumundadır. Küreselşehirler, mega projeler geliştirmek suretiyle ekonomik rakiplerinin önünegeçmeyi hedeflemektedir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2509
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.