Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2508
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMeşhur, Havva Filizen_US
dc.contributor.authorTekin, Merveen_US
dc.date.accessioned2022-07-01T07:19:26Z-
dc.date.available2022-07-01T07:19:26Z-
dc.date.issued2018-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2508-
dc.description.abstractToplumdaki tüm bireyler kendi kabiliyet ve becerilerine göre kentsel iç ve dış mekânlarda farklı kullanım şekillerine ihtiyaç duyar. Önceleri bu duruma çözüm olarak, toplum içerisinde özel ihtiyaçları olan gruplara hitap eden engelsiz tasarım anlayışı yer almaktaydı. Ancak günümüzde evrensel tasarım yaklaşımı, farklı kabiliyet ve durum içerisinde bulunan bireylerin ihtiyaçlarını eşit kullanabilecekleri ürünler ve mekânlar ile cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu makalede, herkes için kapsayıcı bir tasarım yaklaşımı olan evrensel tasarımı şehir planlama disiplini bakış açısı ile değerlendirmek amaçlanmaktadır. Toplumda farklı gereksinime sahip olan bireyler (engelli, yaşlı, çocuk, hamile, bebek arabası kullanan ebeveynler ve yolcular vb.) kentsel iç ve dış mekânlarda pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu anlamda, kentsel plan ve tasarımlar yapılırken herkesin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Makalenin kuramsal altyapı bölümünde tarihsel süreçte evrensel tasarım yaklaşımının ortaya çıkış süreci değerlendirilmiştir. Devamında, evrensel tasarım kavramı, ilkeleri, önemi ve planlama disiplinine entegrasyonu tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Kentsel mekânların evrensel tasarım ilkelerinin dikkate alınarak planlanması ve düzenlenmesi ile kenti kullanan herkesin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmış olunacaktır.en_US
dc.description.abstractAll individuals in the society need different ways of use in urban interior and outdoor spaces according to their abilities and skills. In the past, there was a concept of barrierfree design that appealed to groups with special needs. Nowadays, the universal design approach aims to respond to the needs of individuals with different abilities and situations with the products and spaces which they can use equally. In this paper, it is aimed to evaluate the universal design which is an inclusive design approach for everyone with the perspective of urban planning discipline. Individuals with different needs in the society (disabled, elderly, children, pregnant, and parents who use baby strollers, etc.) face many problems in urban interior and outdoor spaces. In this sense, the needs of everyone should be taken into consideration when planning and designing cities. In the theoretical background of the paper, the process of emergence of the universal design approach was evaluated in the historical process. Then, the principles, importance and integration of universal design concept into the urban planning discipline were discussed and recommendations were presented. The quality of life of everyone who live in the city will increase by planning and organizing urban spaces by taking into consideration the universal design principles.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvrensel Tasarımen_US
dc.subjectEngelli, Erişebilirliken_US
dc.subjectŞehir Planlamaen_US
dc.subjectUniversal Designen_US
dc.subjectDisableden_US
dc.subjectAccessibilityen_US
dc.subjectUrban Planningen_US
dc.titleEvrensel Tasarım Yaklaşımının Şehir Planlama Disiplini Bakış Açısı ile Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationOnline Journal of Art and Designen_US
dc.contributor.affiliationFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüen_US
dc.relation.issn2301-2501en_US
dc.description.volume6en_US
dc.description.issue5en_US
dc.description.startpage94en_US
dc.description.endpage111en_US
dc.departmentFakülteler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6311-9151en_US
dc.institutionauthorMeşhur, Havva Filizen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept04.03. Department of Urban and Regional Planning-
Appears in Collections:Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
havva-alkan-meshur.pdfTam Metin / Full Text814.99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

988
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

784
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.