Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2353
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYüksel, S. Bahadır-
dc.contributor.authorForoughi, Saeid-
dc.date.accessioned2022-05-23T20:06:51Z-
dc.date.available2022-05-23T20:06:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2147-9364-
dc.identifier.issn2667-8055-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36306/konjes.613880-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME1qWXpNdz09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13091/2353-
dc.description.abstractBetonarme kolonlar taşıyıcı sistemlerin moment aktaran kritik yapısal sistemleridir ve yeterli dayanımve süneklikte tasarlanmalıdır. Betonarme kolonların sargı donatısı özellikle depreme maruz kaldıklarıdurumlarda sargı etkisi ile kolonların dayanım ve sünekliğinin artırmasında önemli rol oynar. Betonarmekolonlarda sargı donatısı boyuna donatının yerel burkulmasını geciktirmek, kesme kuvvetine karşıkoymak, ani kesme kırılmasını önlemek ve sargı etkisi ile dayanım ve sünekliği artırmak için kullanılır.Sismik yüklere maruz kalan betonarme elemanların davranışı, esas olarak betonun nihai dayanımına vesünekliğine bağlıdır. Bu parametreleri araştırmak için değişik geometride betonarme kolon modelleritasarlanmıştır. Sargı donatı çapının ve sargı donatı aralığının betonarme kolon modellerinin davranışınaetkisi analitik olarak araştırılmıştır. Sargı donatıları ile sarılmış betonarme kolon modellerinin davranışınıaraştırmak için literatüre sunulmuş olan analitik modeller kullanılmıştır. Farklı parametrelerde tasarlanansargılı kolon modelleri için gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri çizilmiş ve elde edilen sonuçlarkarşılaştırılarak yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractReinforced concrete columns are the critical members of moment-resisting structural systems and have to be designed adequately in strength and ductility. Transverse reinforcement in concrete columns plays an important role in the improvement of strength and ductility of columns, especially when they are subjected to severe ground motion. Transverse reinforcement in concrete columns can be used to delay the local buckling of longitudinal bars, resist shear forces, avoid the sudden shear failure and confine the concrete to improve the strength and ductility. The behavior of reinforced concrete members subjected to seismic loads is mainly based on the ultimate strength of concrete and its ductility. Reinforced concrete column models having different cross-section have been designed to investigate these parameters. The effects of the transverse reinforcement spacing and transverse reinforcement diameter on the behavior of column models have been analytically investigated. Previously proposed analytical models were used to investigate the behavior of the reinforced confined column models. Stress-strain relationships were obtained for the confined concrete columns and the obtained results were compared and interpreted.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKonya mühendislik bilimleri dergisi (Online)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBETONARME KOLONLARIN SARGISIZ ve SARGILI BETON DAYANIMININ ANALİTİK OLARAK ARAŞTIRILMASIen_US
dc.title.alternativeAnalytical Investigation of Confined and Unconfined Concrete Strength of Reinforced Concrete Columnsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.36306/konjes.613880-
dc.departmentFakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage612en_US
dc.identifier.endpage631en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid394263en_US
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept02.02. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collections
Files in This Item:
File SizeFormat 
bf731fbe-f03c-4356-aa9c-6f9e140bc510.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

26
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.