Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2320
Title: Döşemeli mobilya üretim tesislerinde mimari tasarım esaslarının belirlenmesi üzerine bir deneme
Other Titles: An essay on determination of architectural design principles in upholstered furniture production facilities
Authors: Ulusoy, Mine
Tek, Tuğba Yıldızhan
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Türkiye'de endüstriyel özellikte pek çok mobilya üretim tesisi bulunmaktadır. Tesisler ürün gamına göre inşa edilirler. Ayrıca bu tesislerin mimarisi ürün tasarrufu, risk faktörleri, personel memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve çevre korunumu konularını kapsar. Yapılan çalışma ile bütün bu konular detaylı olarak incelenmiş ve bu tez çalışmasının döşemeli mobilya üretim tesislerinin gereksinimlerine ve kurulumuna dair mimari bir literatür kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile mobilya üretim tesislerinden döşemeli grup mobilya ürünlerin üretimini yapan tesislerin mimari tasarım gereklilikleri günümüz anlayışıyla ele alınmış ve Mondi Mobilya üretim tesisleri örnek olarak incelenmiştir. Tesis tasarımını etkileyen yönetmelikler, üretilen ürünlerin tarzı, üretim akış şeması, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek faktörler, kullanılacak makine ve malzemeler, çalışanların toplam iş gücü yapısı, tesisat gibi faktörler incelenerek bu faktörlerin tasarıma etkileri ortaya konmuştur. Sonuç olarak döşemeli üretim tesislerinde mümkün olduğu kadar her şeyden az kullanarak maksimum seviyede performans ve çok sayıda mobilya üretimi amaçlanır. Yapılan çalışma ile mimari planlamanın bu amaca hizmet edebilecek şekilde oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Mimari tasarımın önemi ve tesisin her noktasında koordineli bir planlamanın gerekliliği görülmüştür.
There are many industrial furniture production facilities in Turkey. Facilities are built according to the product range. In addition, architecture of these facilities cover product savings, risk factors, personnel satisfaction, customer satisfaction and environmental protection. With this study, all these subjects were examined in detail and in this thesis, it was aimed to create an architectural literature resource on the requirements and installation of upholstered furniture production facilities. In this study, the architectural design requirements of the furniture production facilitiesespecially those facilities that produce upholstered furniture products are discussed with today's understanding and Mondi furnitureproduction facilities are examined as an example. By examining the factors such as the regulations affecting the design of the facility, the style of the goods, the production flow chart, the factors that will affect the health and safety of the work, the machinery and materials to be used, the total workforce structure of the employees, and the installation,all the effects of these factors on the design have been revealed. As a result, maximum performance and the production of a large number of furniture are aimed at using as little of everything as possible in upholstered production facilities. With the study, it was concluded that architectural planning should be created in a way that can serve this purpose. The importance of architectural design and the necessity of coordinated planning at every point of the facility have been seen.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65dBaSq370yBLtLnVLK5lKlWaUVnSJTM1xH1fr9lZN5Vc
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2320
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
717101.pdf7.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.