Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2281
Title: Bor katkılı koyun yününün yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması ve mevcut yalıtım malzemeleri ile karşılaştırılması
Other Titles: Investigation of usebility of boron doped sheep wool as insulation material and comparison with existing insulation materials
Authors: Altın, Mustafa
Yıldırım, Giray Şamil
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Isı yalıtımı
Heat insulation
Ses yalıtımı
Sound insulation
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Türkiye gibi gelişmekte olan ve aynı zamanda enerji yönünden dışa bağımlı bir ülkede ısı yalıtımı konusu her zaman çok önemli olmuştur. Bu yüzden de ülkemiz için yalıtım malzemelerinin çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak uygun maliyetli ve doğal yeni bir yalıtım malzemesi üretimi amaçlanmıştır. Bu projede bor katkılı koyun yünlü bir yalıtım malzemesi üretilip piyasadaki mevcut yalıtım malzemeleriyle 1/1 ölçekli bir yapı üzerinde karşılaştırılmıştır. Projede üretilen yalıtım malzemesini kıyaslamak için kullanılan diğer yalıtım malzemeleri EPS (Genleştirilmiş polistiren sert köpük) ve taş yünüdür. Önce bina tamamen taş yünü kaplanarak cephelerin ortamdaki sıcaklığa ve neme olan etkisi gözlemlenirken sonrasında bir odaya EPS diğer odaya ise koyun yünlü yalıtım malzemesi kaplanarak üç yalıtım malzemesi de birlikte kıyaslanmıştır. Ortam ve yüzey sıcaklığı olarak iki aşamada gerçekleştirilen sıcaklık deneyinde en iyi sonucu taş yünü verirken nem deneyinde en iyi yalıtımı EPS sağlamıştır. Ses deneyinde ise taş yünü ve EPS çok yakın desibel absorbe ederken bor katkılı koyun yünlü yalıtım malzemesi daha fazla ses yalıtımı sağlamıştır. Sonuç olarak çalışmalarının daha başlarında olan koyun yünlü yalıtım malzemesinin daha 1 cm'lik üretimiyle bile 5 cm olarak kıyaslanan taş yünü ve EPS'yle beklenilen seviyenin oldukça üstünde bir rekabet içine girdiği gözlemlenmiştir.
In a country that is developing and at the same time that is dependent on external countries in terms of energy, such as Turkey, heat insulation has always been extremely important. And therefore, it is necessary to increase the variety of insulation materials for our country. Based on this very idea, it is aimed to produce a new insulation material that is both cost-effective and natural. In this project, an insulation material that is of sheep wool and boron added was produced and compared with existing insulation materials on the market on a 1/1 scale structure. Other insulation materials that are used to compare with the insulation material produced in the project are EPS and rock wool. First, the building was completely covered with rock wool and the effect of the facades on the ambient temperature and moisture was observed. And after that, by covering one room with EPS and the other with sheep wool insulation materials, all three insulation materials were compared together. While the rock wool gives the best results in the temperature test carried out in two stages, one being the ambient and the other being the surface temperature, in the moisture test, EPS provided the best insulation. In the sound test, while the rock wool and EPS absorbed an approximate number of decibels, the boron added sheep wool insulation material provided greater sound insulation. As a result, it was observed that the sheep wool insulation material that is still at the beginning of its work/research, even with its 1 cm production, entered into a competition with the rock wool and EPS that were supplied as 5 cm which went well above the expected level.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlggzr1sC2ngGNmO4wVdhbI7nVgJEXvOSyWZa9iQYXhw9SV
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2281
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
704841.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

290
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

160
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.