Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2262
Title: Hibrit araçlar için CAN bus haberleşme birimi ile araç kontrol sistemi ve linux tabanlı GUI tasarımı
Other Titles: Linux based GUI design and vehicle control system with CAN bus communication unit for hybrid vehicles
Authors: Seyfi, Levent
Topuz, Murat
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüz otomobillerinde elektronik teknolojisi öylesine ilerlemiş ve önem kazanmıştır ki; neredeyse araç içi sistemlerin %70'ini elektronik donanımlar oluşturmaktadır. Bununla beraber modern otomobillerin konsollarının uçak kokpitlerini aratmayacak düzeyde gelişmiş tasarıma sahip olduğu gözlenmektedir. Otomobillerde onlarca sensörün kullanımı başta sürücü ve yolcu güvenliğini sağlamakla birlikte, konforu da üst düzeye çıkartmaktadır. Sensörlerden alınan bilgi ile otomobiller arıza ve hataları da sürücüye bilgi amaçlı göstermektedir. 70'ten fazla elektronik kontrol ünitesine (ECU) sahip günümüzün modern araçları onlarca sensörden aldığı bilgiler ile kullanıcıların farkına bile varamadığı birkaç milisaniye içerisinde on binlerce karar vermektedir. Sensörlerden elde edilen bilgilerin ECU'ya iletilmesinde kullanılan yüzlerce metre kablo demeti karmaşa oluşturmaktadır. Teknolojinin oldukça hızlı ilerlediği çağımızda yazılımla haberleşme ve ağ iletimi bu karmaşayı azaltmaktadır. Bu tez çalışmasında, teknolojik gelişimi hızla ilerleyen elektrikli ve hibrit araçlar için oluşturulan araç içi ağ ile sensörlerden CAN Bus haberleşme birimi vasıtasıyla alınan bilgilerin, tasarlanan gösterge paneli sayesinde kullanıcıya bilgi verilmesi ve işletilmesi hedeflenmiştir. Haberleşme birimi olarak CAN Bus, ekran tasarımı için Qt-Qml, sensörler ve haberleşme yazılımı için C-Python ve işletim sistemi olarak Linux sistem kullanılmıştır.
In today's cars, electronic technology has advanced and gained so much importance that; Almost 70% of in-vehicle systems are electronic equipment. However, it is observed that the consoles of modern cars have an advanced design that looks like airplane cockpits. The use of dozens of sensors in automobiles not only ensures driver and passenger safety, but also increases comfort. With the information received from the sensors, the cars show malfunctions and errors to the driver for information purposes. Today's modern vehicles, which have more than 70 electronic control units (ECU), make tens of thousands of decisions within a few milliseconds, which the users do not even realize, with the information they receive from tens of sensors. Hundreds of meters of wiring harnesses used to transmit the information obtained from the sensors to the ECU creates confusion. In our age where technology is advancing quite rapidly, communication and network transmission with software reduce this complexity. In this thesis, it is aimed to inform the driver and operate the information received from the sensors via the CAN Bus communication unit, with the in-vehicle network created for electric and hybrid vehicles, whose technological development is rapidly advancing, thanks to the designed instrument panel. CAN Bus was used as the communication unit, Qt-Qml was used for the screen design, C-Python was used for the sensors and communication software and Linux system was used as the operating system.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlggx0PwJmQnbbfAQKSqVjuwzuQGIwsRXiLrH1uJNujiRYA
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2262
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
704957.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

390
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

626
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.