Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2190
Title: AN ECONOMIC AND TECHNICAL REVIEW FOR THE UTILIZATION OF HVDC IN TURKEY AND IN THE WORLD
Other Titles: Yüksek Gerilim Doğru Akım (YGDA) İletim Hatlarının Türkiye ve Dünyada Kullanımına İlişkin Ekonomik ve Teknik Bir İnceleme
Authors: Acaroğlu, Hakan
Najafi, Atabak
Kara, Ömer
Yürük, Burcu
Keywords: High voltage direct current
Transmission line system
Energy
Turkey
Yüksek gerilim doğru akım
İletim hattı sistemi
Enerji
Türkiye
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: In recent years, it is seen that High Voltage Direct Current (HVDC) transmission line systems have come to the fore in the field of energy efficiency in the world. Therefore, it is predicted that analyzing the technological and economic advantages of HVDC transmission line systems will make an important contribution to energy efficiency policies. In this regard, this study aims to examine the technological and economic advantages of HVDC transmission systems through the historical development with applications in Turkey and in the world. In addition to this, it is expected that the evaluation of the effects of energy efficiency on the economy will bring a different perspective to the energy and economic literature. Therefore, it is thought that energy and economic policies for the spread of HVDC transmission line systems worldwide will be essential. The asymmetric distribution of natural energy sources in the world causes energy supply security problems in the countries such as Turkey in terms of high foreign dependence on energy. For this reason, it is necessary to meet the increasing energy demand and increase the existing capacity day by day. Besides, it is important to develop policies for efficient use of energy.HVDC technology is extremely important for a developing country like Turkey. Moreover, it is known that this energy transmission technology has become widespread in developed countries. Thereby, a technical comparison is done for investment costs of the transmission system in Germany. As a result, other than bringing economic benefits with the energy transmission of Turkey through HVDC, it has important potential for making energy transmission possible with her neighbors and European Union countries.
Son yıllarda dünyada enerji verimliliği alanında Yüksek Gerilim Doğru Akım (YGDA) iletim hattı sistemlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu nedenle, YGDA iletim hattı sistemlerinin teknolojik ve ekonomik üstünlüklerinin analiz edilmesinin enerji verimliliği politikalarına önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, YGDA iletim hattı sistemlerinin, Türkiye’de ve dünyada tarihsel gelişimi ile uygulama örnekleri üzerinden teknolojik ve ekonomik avantajlarının incelenmesini amaçlamaktadır. Buna ek olarak, çalışmada enerji verimliliğinin ekonomi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinin, enerji ve ekonomi literatürüne farklı bir bakış açısı getireceği beklenmektedir.Böylece, YGDA iletim hattı sistemlerinin dünya genelinde yaygınlaşmasına yönelik enerji ve ekonomi politikalarının önem kazanacağı düşünülmektedir. Dünyada doğal enerji kaynaklarının asimetrik dağılımı, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler açısından enerji arz güvenliği sorununa neden olmaktadır. Bu sebeple her geçen gün artan enerji talebinin karşılanması ve mevcut kapasitenin artırılması gerekmektedir. Ayrıca, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi de önem taşımaktadır. YGDA teknolojisi Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için son derece önemlidir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde bu enerji iletim teknolojisinin yaygınlaştığı bilinmektedir. Bu nedenle, Almanya’daki bir iletim sisteminin yatırım maliyetleri için teknik bir karşılaştırma yapılmıştır.Sonuç olarak, Türkiye’nin enerji iletimini YGDA ile sağlaması ekonomik getirilerinin yanı sıra, komşu ve Avrupa Birliği ülkeleriyle enerji iletimini mümkün kılması açısından ekonomik bir potansiyel de taşımaktadır.
Description: DergiPark: 907309
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.907309
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/64647/907309
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1675820
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2190
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.907309-1675820.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

28
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.