Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2187
Title: Farklı duvar örgüleri ile üretilmiş prototip yığma binaların sarsma tablası deneyleri
Other Titles: SHAKING TABLE EXPERIMENTS ON MASONRY BUILDING PROTOTYPES PRODUCED WITH DIFFERENT BOND
Authors: Bahadır, Fatih
Balik, Fatih Süleyman
Keywords: Sarsma tablası
Göçme mekanizması
Yığma binalar
Örgü tipi
Elastik sismik yük
Tepki Spektrumu
Shaking Table
Failure Mechanism
Masonry Buildings
Bond Type
Elastic Seismic Load
Response spectrum
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Deprem nedeniyle meydana gelen en büyük hasarlar, duvar düzleminde kesme ve kayma çatlaklarının oluşması, duvarların düzlem-dışı dışı hareket etmesi, duvarların köşelerden ve döşemelerden ayrılmasıdır. Bu çalışmada, 1/6 ölçekli, tek katlı ve üç bölmeli farklı duvar örgüleri üretilmiş prototip yığma yapılar sarsma tablası üzerinde test edilmiştir. Bu prototip yığma yapılar sinüzoidal dinamik test ile sarsma tablasında test edilmiştir. Test numunelerinin duvarları sırasıyla haç, flamen, ingiliz ve hollanda tip örgüler ile üretilmiştir. Test numunelerinin davranışları, elastik sismik yükleri ve deplasmanları kıyaslayabilmek için numunelere aynı yer hareketi verilmiştir. Test numunelerinin yer değiştirme ölçümleri görüntü işleme yöntemi ile yapılmış ve ivme değerleri ivmeölçerler ile ölçülmüştür.Deneysel çalışmalarda deprem sırasında gözlemlenen, farklı tipte göçme modları ve çatlaklar meydana gelmiştir. Sallama tablasında, Numune 4'te (hollanda örgü) maksimum elastik sismik yük oluşmuştur.Numune 1 (haç örgü) diğer örneklere göre deneylerde daha rijit davrandığından dolayı, numune 1 en yüksek sismik performansı ulaşmıştır. Sonuç olarak, özenle imal edilmeyen ve mühendislik hizmeti almayan tüm yığma yapılar, örgü türü ne olursa olsun yeterli deprem performansı gösteremez. TBSC-2018'de belirtilen yığma binalarda kapı ve pencere kenarlarına düşey lentolar yapılabilir veya kapı ve pencere boşlukları küçültülebilir, bu da sismik performansına önemli katkı sağlayabilir.
The major damages that occurred due to the earthquake are the formation of shear cracks and sliding cracks in the plane of the walls, the overturning of the walls out-of-plane, the separation of the walls from the corners and slabs. In this study, prototype masonry buildings were produced with different bonds 1/6 geometric scale, one story and three-compartment were tested on the shaking table. These prototype masonry buildings were tested on a shaking table with sinusoidal dynamic testing. The walls of test specimens were produced with the cross, the flemish, the english, and the dutch bond, respectively.The behaviour of test specimens, displacement, elastic seismic loads were compared by giving the same ground motion to the specimens. Displacement measurements of the test specimens were made by the image processing method and acceleration data were measured by accelerometers. In the experimental studies, different types of failure modes and cracks that could occur during the earthquake were observed.In the shaking table, the maximum elastic seismic load has occurred at Specimen 4 (dutch bond). Because Specimen 1 had more rigid compared to the other specimens, Specimen 1 with cross bond also occurred the highest seismic performance. As a result, all masonry structures that are not carefully manufactured and do not receive engineering services, regardless of the type of the bond, cannot exhibit sufficient earthquake performance. As a result, for the masonry buildings stated in TBSC-2018, vertical lintels can be made on the sides of the door and windows, or the door and window spaces can be made smaller, which can make an important contribution to the seismic performance of masonry buildings.
Description: DergiPark: 837692
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.837692
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/62624/837692
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1437744
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2187
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.837692-1437744.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

32
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.