Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2185
Title: FABRICATION OF UNDERCOOLED BISMUTH TIN LIQUID METAL PARTICLES WITH HIGH YIELD
Other Titles: Aşırı Soğumuş Bizmut Kalay Sıvı Metal Parçacıklarının Yüksek Verimle Üretimi
Authors: Çınar, Simge
Keywords: Liquid metals
bismuth-tin particles
undercooled particles
droplet emulsion technique
yield of undercooled particles
Sıvı metaller
bizmut-kalay parçacıkları
aşırı-soğumuş parçacıklar
damlacık emülsiyon tekniği
aşırı-soğumuş parçacıkların verimi
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Despite increasing attention to the liquid metals, most of the studies in this field have focused on the gallium-based alloys due to their low melting points. The examples of metastable undercooled liquid metal particles are rare due to the thermodynamic challenges in achieving significant level of undercooling. In this study, the fabrication of undercooled bismuth-tin (BiSn) liquid metal micro- /nano-particles at eutectic composition was studied. The droplet emulsion technique was used for particle formation in broad size range. The effects of the particle size and the shell formation reactions on the yield of undercooled particles were investigated. The fabricated particles were characterized using back- scattered scanning electron microscopy (BSE-SEM) and differential scanning calorimetry (DSC). The particle size distribution and the ratio of undercooled particles were statistically analyzed. Optimization of the processing conditions and the successful selection of oxidants enabled undercooling of BiSn liquid metal particles. In doing so, both micro- and nano-size particles could be fabricated with high yield (? 97%). The crystallization temperature was measured to be 0.37 Tm and the particles could preserve their liquid state at room temperatures for months.
Sıvı metallere artan ilgiye rağmen, bu alandaki çalışmaların çoğu düşük erime noktaları nedeniyle galyum bazlı alaşımlara odaklanmıştır. Yarı-kararlı aşırı-soğumuş sıvı metal parçacık örnekleri yüksek seviyelerde aşırı-soğuma elde edilmesindeki termodinamik zorluklardan ötürü oldukça nadirdir. Bu çalışmada, ötektik kompozisyonda aşırı-soğumuş bizmut kalay (BiSn) sıvı metal mikron/nano parçacıklarının üretimi incelenmiştir. Geniş boyut aralığında parçacık üretimi için damlacık emülsiyon tekniği kullanılmıştır. Parçacık boyutu ve kılıf oluşum tepkimelerinin aşırı-soğumuş parçacık verimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Üretilen parçacıklar geri saçılımlı taramalı elektron mikroskobu (BSE- SEM) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) kullanılarak analiz edilmiştir. Parçacık boyut dağılımı ve aşırı-soğumuş parçacık oranı istatistiksel olarak karakterize edilmiştir. Üretim koşullarının optimizasyonu ve başarılı oksidan seçimi BiSn sıvı metal parçacıklarının aşırı-soğutulmasını sağladı.Bunu yaparken hem mikro hem de nano boyutlu parçacıklar yüksek verimle (? 97%) üretilebildi.Kristalleşme sıcaklığı 0.37 Te olarak ölçüldü ve parçacıklar sıvı hallerini oda sıcaklığında aylarca koruyabildiler.
Description: DergiPark: 767269
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.767269
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/767269
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2185
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.767269-1608206.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

22
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.