Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2179
Title: The Investigation of Batteries and Thermal Management Systems Used in Electric Vehicles
Other Titles: ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KULLANILAN BATARYALAR VE TERMAL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Authors: Kaba, Muhammet Yasin
Kalkan, Orhan
Celen, Ali
Keywords: Electric vehicles
batteries
battery thermal management systems
Elektrikli araçlar
Bataryalar
Batarya termal yönetim sistemleri
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Nowadays, electric vehicles come to the fore more than vehicles with internal combustion engines since electric vehicles are environmentally friendly and highly more efficient. Selection and thermal management of the battery, which is one of the most important equipment that constitutes electric vehicles, is important. In this study, the general view (history, classification, sales numbers, market shares) of electric vehicles, battery types that can be used in electric vehicles and battery thermal management systems were investigated. Different types of batteries commonly used in applications are compared according to their characteristics, and among these batteries, it has been observed that the type of battery that can be used in electric vehicles is lithium-ion batteries which have high specific energy (118-250 Wh/kg), high energy density (200-400 Wh/L), high specific power (200-430 W/kg), high cycle life (2000) and ideal operating temperature (-20oC-60oC). The thermal management systems, which can be used to obtain maximum performance from these batteries, are investigated and advantages and disadvantages of these methods are investigated. While it has been seen that air cooling is sufficient in vehicles with low thermal load (hybrid electric vehicles, etc.), it is observed that the use of liquid and hybrid cooling methods is appropriate in vehicles with high thermal load (full electric vehicles).
Günümüzde içten yanmalı motorlara sahip araçlarla karşılaştırıldıklarında çevreci ve daha yüksek verimli olmaları sebebiyle elektrikli araçlar ön plana çıkmaktadırlar. Elektrikli araçları oluşturan en önemli ekipmanlardan biri olan bataryanın seçimi ve termal yönetimi önemlidir. Bu çalışmada, elektrikli araçların genel görünümü (tarihçesi, sınıflandırılması, satış sayıları, pazar payları), elektrikli araçlarda kullanılabilecek batarya türleri ve batarya termal yönetim sistemleri araştırılırmıştır. Uygulamalarda yaygın olarak kullanılan farklı batarya çeşitleri karakteristik özelliklerine göre karşılaştırılmış olup bu bataryalar arasından elektrikli araçlarda kullanabilecek/kullanılan batarya türünün yüksek özgül enerji (118-250 Wh/kg), yüksek enerji yoğunluğu (200-400 Wh/L), yüksek özgül güç (200-430 W/kg), yüksek çevrim ömrü (2000) ve ideal çalışma sıcaklığı (-20oC-60oC) özellikleri ile lityum iyon bataryalar olduğu görülmüştür. Bu bataryalardan en fazla performansın elde edilmesi için kullanılabilecek termal yönetim sistemleri incelenmiş olup bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Düşük ısıl yüke sahip araçlarda (hibrit elektrikli araçlar vb.) hava ile soğutmanın yeterli olduğu görülmüş olup yüksek ısıl yüke sahip araçlarda (tam elektrikli araçlarda) ise sıvı akışkanlı ve hibrit soğutma yöntemlerinin kullanımının uygun olduğu görülmüştür.
Description: DergiPark: 945819
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.945819
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/945819
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1798644
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2179
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.945819-1798644.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

294
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

76
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.