Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2165
Title: Agrega Kalitesi İyileştirmenin Kırma Döngüsü Değişimi İle Araştırılması: Dik Milli Kırıcı İçin Örnek Bir Çalışma
Other Titles: INVESTIGATION OF ROCK AGGREGATE QUALITY IMPROVEMENT THROUGH CHANGES IN CRUSHING CIRCUIT: A CASE STUDY ON VERTICAL SHAFT IMPACT CRUSHER
Authors: Köken, Ekin
Çimşir, Kerem
Keywords: Kırma – eleme tesisi
Kırmataş
Agrega kalitesi
Konik kırıcı
Dik milli kırıcı
Crushing – screening plant
Crushed stone
Aggregate quality
Cone crusher
Vertical shaft impact crusher
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Bu çalışma kaya kırma döngüsünün agrega kalitesi üzerinde olan etkilerini araştırmaktadır. Bu amaçla, Vize’de (Kırklareli, Türkiye) bulunan bir kırma – eleme tesisi dikkate alınmıştır. Mevcut çalışma koşulları dikkate alınarak, kırma – eleme tesisinin bilgisayar ortamında simülasyonu yapılmıştır. Simülasyonlar üretim miktarı, kırıcıların verimliliği ve boyut küçültme oranı gibi niceliksel verileri içermektedir. Konik ve dik milli kırıcılar dikkate alınarak, kaya agrega kalitesi 33 – 63 mm boyut grubundaki agregalar için araştırılmıştır. Büyük ölçekte gerçekleştirilen parçalanma deneylerinde, kaya agrega kalitesinin kırma döngüsünden etkilendiği belirlenmiştir. Kırma döngüsünde yapılan bazı değişimler ile, araştırılan agregaların Los Angeles aşınma değeri ve yassılık indeksi sırasıyla %32 ve %35 oranlarında iyileştirilmiştir. Bu çalışmada agrega kalitesi iyileştirme süreçlerine ilişkin ana hatlar ve detaylar verilmiştir.
The present study investigates the effects of rock crushing circuits on aggregate quality. For this purpose, a crushing – screening plant located in Vize (Kırklareli, Turkey) was considered. Based on the current operating conditions, the crushing – screening plant was modeled. The simulations revealed quantitative data on the production yield, efficiency of crushers, size reduction ratio. Concerning cone and vertical shaft impact crushers, rock aggregate quality was investigated for products with a particle size range of 33 – 63 mm. As a result of full-scale crushing tests, it was determined that the quality of rock aggregates is affected by the crushing circuit. Thanks to the several changes in crushing circuit, the Los Angeles abrasion value and flakiness index of the investigated rock aggregates were improved by 32% and 35%, respectively. The key points and details on the aggregate quality improvement processes were given in this study.
Description: DergiPark: 871956
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.871956
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/66048/871956
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1546940
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2165
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.871956-1546940.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

186
checked on Jan 30, 2023

Download(s)

26
checked on Jan 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.