Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13091/2155
Title: Demir (II, III) Oksit Katkılı Rijit Poliüretan Köpük Nanokompozitlerin Elektriksel ve Termal İletkenlikleri
Other Titles: ELECTRICAL AND THERMAL CONDUCTIVITIES OF IRON (II, III) OXIDE ADDED RIGID POLYURETHANE FOAM NANOCOMPOSITES
Authors: Akkoyun, Meral
Keywords: Rijit poliüretan köpük
Demir (II
III) oksit
Termal iletkenlik
Elektriksel iletkenlik
Rigid polyurethane foam
Iron (II
III) oxide
Thermal conductivity
Electrical conductivity
Issue Date: 2021
Publisher: Konya Technical University
Abstract: Demir (II, III) oksit partiküllerinin rijit poliüretan köpüklerin elektrik ve termal iletkenlikleri ile termal geçişlerine ve dolayısıyla bu gözenekli malzemelerin nihai yoğunluğu ve mikroyapısına etkisi araştırılmıştır. Demir (II, III) oksit eklenmiş rijit poliüretan köpük nanokompozitlerin mikroyapı çalışması, ortalama hücre boyutunun katkısız poliüretan için 294 µm değerinden ağırlıkça %50 katkılı köpük için 215 µm değerine kadar, %27 oranında bir düşüş ve katkı oranına bağlı olarak ortalama duvar kalınlığında bir artış olduğunu göstermiştir. Termal geçiş sonuçları, magnetit oranı arttıkça yumuşak segmentler için camsı geçiş sıcaklığında %32 oranında gözle görülür bir düşüşün ortaya çıktığını ve sert segmentleri temsil eden camsı geçiş sıcaklığının sabit kaldığını göstermiştir. Elektriksel iletkenlik ölçümlerinin sonuçları, katkısız poliüretan köpüğe kıyasla ağırlıkça %50 katkı oranına kadar %17 oranında önemli bir artış göstermiştir. Demir (II, III) oksit eklenmiş rijit poliüretan köpük nanokompozitlerin termal iletkenlik sonuçları, ağırlıkça %4 katkı oranı için 0.02431W/m.K değerinden 0.02648W/m.K değerine kadar gözlemlenen hafif bir artıştan sonra termal iletkenliğin azalması ve stabilizasyonu nedeniyle manyetit parçacıklarının ısıl yalıtım etkisini ortaya çıkarmıştır.
Effect of iron (II, III) oxide particles on the electrical and thermal conductivities and thermal transitions of rigid polyurethane foams, and hence on the final density and microstructure of these porous materials were investigated. The microstructure study of iron (II, III) oxide added rigid polyurethane foam nanocomposites indicated a drop by 27% of the mean cell size from 294 µm for the neat polyurethane to 215 µm for a filler content of 50wt.% and an increase of the mean strut thickness as a function of the filler content. The thermal transition results demonstrated that as the magnetite content rises a visible decrease by 32% of the glass transition temperature appears in the case of soft segments when the glass transition temperature representing hard segments remains constant. Results of the electrical conductivity measurements showed a significant increase by 17% up to the higher filler content of 50wt.% compared to the unfilled polyurethane foam. The thermal conductivity results of iron (II, III) oxide added rigid polyurethane foam nanocomposites revealed a thermal insulating effect of magnetite particles due to the decrease of the thermal conductivity and stabilization after a slight rise from 0.02431W/m.K to 0.02648W/m.K depicted for a filler amount of 4wt.%.
Description: DergiPark: 782105
konjes
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.782105
https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/60526/782105
https://hdl.handle.net/20.500.13091/2155
ISSN: 2667-8055
Appears in Collections:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.36306-konjes.782105-1610619.pdf948.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

24
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.